Now showing items 1-1 of 1

  • Anonim şirketlerde özel denetim / Private audit in joint-stock companies 

    Authors:Pelvan, Neslihan
    Publisher and Date:(Kadir Has Üniversitesi, 2020)
    Anonim şirketlerde özel denetim; pay sahibinin, bilgi alma ve inceleme hakkından ayrı ve farklı olmakla birlikte bu hakkın devamı niteliğindeki, şirketin idaresi ile ilgili belirli olaylar hakkında aydınlatıcı bilgiler alınmasına olanak sağlayan, pay sahipliğinden doğan haklarını bilinçli ve sağlıklı bir şekilde şirketin ve kendisinin yararına kullanabilmesine hizmet eden bir kurum olup tez konumuzun temelini oluşturmaktadır. "Anonim Şirketlerde Özel Denetim" 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda ...