Now showing items 1-1 of 1

  • Latin Amerika ve Türkiye`de finansal krizler 

    Authors:Savaş, A. Burcu
    Publisher and Date:(Kadir Has University, 2003)
    Bu tezde, Meksika, Brezilya, Arjantin ve Türkiye olmak üzere 1990'h yıllarda finansal kriz yaşamış bu ülkelerin finansal liberilizasyona geçişlerinden itibaren ekonomik geçmişleri ve kriz süreçleri irdelenmeye çalışılmıştır. Finansal krizlerin nedenleri ve oluşum biçimleri hakkında iktisat yazınında yer alan modeller açıklanmıştır. Söz konusu ülke tecrübelerinin bu modellerle bağdaşan yönlerinin tespit edilmesi hedeflenmiştir.