Now showing items 1-1 of 1

  • İhtiyaç kredilerinde yapay sinir ağları uygulaması 

    Authors:Sayıcı, Selim Caner
    Publisher and Date:(Kadir Has University, 2018)
    Türkiye ekonomisinde finansal sektör ve bankacılık sektörü önemli bir role sahiptir. Özelikle 2001 krizi sonrasında Türk bankacılık sektörünün aktifinde yaşanan artış ile bankacılık sektörünü bölgedeki en güçlü bankacılık sektörlerinden birisi olmuştur. 2001-2015 arasına sektör ciddi oranda yüksek bir artış yakalamıştır. Sektörün aktif büyüklüğe ulaşmasında kredilerde yaşanan artışların önemli katkısı olmuştur. Artan kredi plasmanı bankalardaki riskinde artmasına neden olmuştur. Bankalar artan ...