Now showing items 1-1 of 1

  • Yazılım geliştirme takımlarında adalet algısı ve proje başarısına etkileri 

    Authors:Yılmaz, Ali Rıza
    Publisher and Date:(Kadir Has University, 2008)
    Günümüzde işletmeler teknolojideki ilerlemelere karşı hızlıca cevap verebilecek esnek bir örgüt yapısı kurmak, daha etkin ve verimli olabilmek, maliyetleri düşürürken performansı arttırabilmek ve çalışanların yeteneklerinden maksimum düzeyde yararlanabilmek amacıyla takım temelli organizasyon biçimlerini kullanmaktadırlar.Takımlar sayesinde bireylerin kişisel tecrübeleri ve yetenekleri birleştirilerek pozitif bir sinerji yaratılır ve oluşan bu sinerji ile takımda bireysel başarıların toplamından ...