Now showing items 1-2 of 2

  • 2000'li yıllarda Türk dizi sektörünün durumu 

    Authors:Yılmaz, Burak
    Publisher and Date:(Kadir Has University, 2014)
    Bu tez 2000'li yıllarda Türkiye'de dizi sektörünün sahip olduğu temel özelliklerle sektörün yurtiçinde ve yurtdışındaki hareketlerini incelemeyi amaçlamaktadır. Bu amaç için çalışılırken göz önünde bulundurulan temel durum, son 6 yıllık periyodda görülen hacimsel daralmanın, 2014 yılında ulaşılan 150 Milyon Türk Lirası ölçeğindeki ihracat geliri ile ilişkisi ve bu ilişkinin dizi sektörümüzün geleceğini nasıl etkileyeceği olmaktadır. Çalışma içersinde sektör profesyonelleri ile yapılan mülakatlar ...

  • Detection of interdependent primary systems using wideband cognitive radios 

    Cognitive radios (CRs) may be sharing multiple frequency bands with primary systems if the CR is a wideband or an ultra wideband (UWB) system. In that case the CR should ensure all the coexisting primary systems in these bands are detected before it can start data transmission. In this work we study the primary system detection performance of a wideband CR assuming that there are multiple coexisting primary systems and that these primary systems may be jointly active. Accordingly we consider the ...