Now showing items 1-1 of 1

  • 1648 Vestefalya Barışından 1815 Viyana Kongresine kadar ki dönemde uluslararası sistemin dönüşümü 

    Authors:Yiğit, Verda
    Publisher and Date:(Kadir Has University, 2008)
    Uluslararası sistem, 1648 Vestefalya Barış anlaşması ile değişime uğramıştır, savaşmak yerine diplomatik ilişkilere önem verme, güç dengesi sistemi ile Avrupa daki tüm güçlerin varlığı korunmuştur. Sistemde etkili olan güçler ve bu güçlerin Avrupa hakimi olmak için verdikleri mücadele değerlendirilmiş, devlet ve egemenlik kavramları sistemin yapısını değiştirmeye başlamıştır. İmparatorun ve kilisenin etkinin azalması ile birlikte, halkların bağımsızlığı fikri yayılmaya başlamış, Fransa'da başlayan ...