Now showing items 1-1 of 1

  • Stanislavski sistemine göre psikoteknikte eylemi somatik işaretleyici hipoteziyle ele almak 

    Authors:Yusufoğlu, Cemil Can
    Publisher and Date:(Kadir Has University, 2017)
    Bu çalışma, Konstantin Stanislavski’nin psikotekniğinde verili koşulların hayal edilişinden eylemin ortaya çıkışına uzanan süreci, Antonio Damasio’nun Somatik İşaretleyici Hipotezi rehberliğinde incelemeyi amaçlamaktadır. Tez, 1900’lerden günümüze etkisi sürmekte olan Stanislavski Sistemi’ni teorik temel olarak ele alır. Araştırma, belirli bir sinir bilimsel bakış açısıyla psikotekniğin incelemesini kapsamaktadır. Bunun için Stanislavski ve Damasio’nun yapıtları temel alınmıştır. Araştırma süresince, ...