Now showing items 1-1 of 1

  • Kalkınma, kapitalizmin mantığı ve eşit olmayan gelişme 

    Kapitalizm, ortaya çıkışından bu yana dünya üzerinde eşit olmayan bir gelişme üretmiştir. İlk başlarda, kapitalizmin ortaya çıktığı bölgeler ve bunların uzantılarıyla dünyanın geri kalanı arasında kurulan ilişkilerin yarattığı eşit olmayan gelişme dinamikleri, sistemin mantığı tarafından sürekli yeniden üretilmektedir. Dünyanın belirli yerlerinde ortaya çıkan iktisadi gelişme, çoğu zaman başka bölgelerde ‘azgelişme’ yaratmaktadır. Gerek 1980 öncesinin devletçi kalkınma politikaları gerekse daha ...