Now showing items 1-3 of 3

 • Aksiyonun ortaya çıkışında karakter ve olay örgüsü unsurlarının Çehov'un Ayı adlı oyunu üzerinden incelenmesi 

  Authors:Pamir, Lerzan
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2012)
  Rus yazar Anton Çehov; ülkesinde eserlerini yayımladıktan bir süre sonra fark edilmiş ve alışılagelmemiş tarzıyla, önemli bir döneme damgasını vurmuştur. Çehov Rus Edebiyatına olduğu kadar Dünya Tiyatrosu'na da büyük katkılarda bulunmuş, unutulmaz Martı, İvanov, Üç Kız Kardeş oyunlarını yazmıştır. 1988 yılında yazmış olduğu Ayı adlı kısa oyunu döneminin seyirci alışkanlıklarını sarsmış ancak sonraları çok beğenilmiştir. Bu çalışmada Çehov'un Ayı adlı oyunu üzerinden aksiyonun; dramatik metin ...

 • Feldenkrais metodunun Meisner oyunculuk metodu kapsamında oyuncunun dinleme ve eyleme kapasitesi üzerine etkisi / 

  Authors:Dilekli, Burçak
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2019)
  Bu çalışmada, Feldenkrais Metodunun Meisner Oyunculuk Metodu kapsamında "oyuncunun dinleme ve eyleme kapasitesi" üzerindeki etkisi araştırılmıştır. İki metot arasındaki bağıntı tartışılmış ve Meisner Metodu egzersizleri sırasında Feldenkrais Metodu'nun oyuncuyu nasıl destekleyebileceğinin olasılıkları analiz edilmiştir. Moshe Feldenkrais'ın Hareket Yoluyla Farkındalık derslerine katılan ve katılmayan oyuncuların Meisner Oyunculuk Metodu egzersizleri sırasındaki performansları, oyuncuların dinleme ...

 • Stanislavski sistemine göre psikoteknikte eylemi somatik işaretleyici hipoteziyle ele almak 

  Authors:Yusufoğlu, Cemil Can
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2017)
  Bu çalışma, Konstantin Stanislavski’nin psikotekniğinde verili koşulların hayal edilişinden eylemin ortaya çıkışına uzanan süreci, Antonio Damasio’nun Somatik İşaretleyici Hipotezi rehberliğinde incelemeyi amaçlamaktadır. Tez, 1900’lerden günümüze etkisi sürmekte olan Stanislavski Sistemi’ni teorik temel olarak ele alır. Araştırma, belirli bir sinir bilimsel bakış açısıyla psikotekniğin incelemesini kapsamaktadır. Bunun için Stanislavski ve Damasio’nun yapıtları temel alınmıştır. Araştırma süresince, ...