Now showing items 1-2 of 2

 • 2001 sonrası Türkiye'de bankacılık sektörü 

  Authors:Genç, Tolga
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2016)
  Bu çalışmada öncelikli olarak 2001 krizi sonrasında ekonomi ve bankacılık sektörünün genel durumu tespit edilmeye çalışılmıştır. 2001 yılında gerçekleşen ekonomik daralma, kurlardaki hızlı iniş çıkışlar, enflasyon, işsizlik gibi gelişmelerin dalgalı kur sistemine geçilmesi, enflasyon hedeflemesinin uygulanmaya başlanması, Merkez Bankasının bağımsızlığını sağlanmasına yönelik yasanın çıkartılması ile sonuçlanmıştır. Banka sayısı, hizmet çeşitliliği ve teknolojik altyapı olarak ilerlemiş olan ...

 • TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE VERİMLİLİĞİN DEĞERLENDİRİLMESİ: BİR VERİ ZARFLAMA ANALİZİ UYGULAMASI 

  Authors:Ündeğer Soğuktaş, Duygu; Akben Selçuk, Elif
  Publisher and Date:(2016)
  Bu çalışmanın amacı 2001 sonrası Türk bankacılık sektörünün verimliliğinin incelenmesidir. Kullanılan yöntem veri zarflama analizidir ve sonuçlar 2001-2006 yılları arasında Türk bankacılık sektöründe bir verimlilik artışı olduğunu göstermiştir. Verimli bankaların oranı inceleme döneminde anlamlı derecede artarak 2001'de yüzde 50 iken, 2006'da yüzde 89'a yükselmiştir. Bu verim kazançları, daha iyi kaynak kullanımından ziyade daha yüksek ölçek verimliliği sebebiyle gerçekleşmiştir