Now showing items 1-2 of 2

 • Lojistik regresyon yöntemi ile kredi skorlaması 

  Authors:Koç, Sibel
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2018)
  Bankaların aktiflerinin büyük bölümünü krediler oluşturduğu için, maruz kalına riskler arasında kredi riski özellikle ön plana çıkmaktadır. Yapılan çalışmada kredi talep eden müşterilere kullandırılacak kredilerin ödenmeme riskini hesaplamak için lojistik regresyon ve diskiriminant analizi ile bir skorkart modeli oluşturulmuştur. Oluşturulan skorkart modelinin Hosmer - Lemeshow testi, Gini Katsayısı ve ROC Eğrisi gibi metotlar yardımıyla anlamlılık testleri yapılmıştır. Lojistik regresyon ve ...

 • Öykü anlatıcısı olarak karakter : tek kişilik bir destan uyarlamasında anlatıcı 

  Authors:Şahal, Süleyman
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2017)
  in credit scoring statistical methods like logistic regression have been successfully used for years. in the last two decades several data mining algorithms have gained popularity and proved themselves to be useful in credit scoring. Most recent studies indicate that data mining methods are indeed good predictors of default. Additionally ensemble models which combine single models have even better predictive capability. However in most studies the rationale behind data transformation steps and ...