Now showing items 1-1 of 1

  • Tennessee Williams'ın Söylenmemiş Bir Şey oyununun dramaturji dosyası ve reji defteri 

    Authors:Alpteki, Nihat
    Publisher and Date:(Kadir Has University, 2009)
    Bu çalışmada, Tennessee Williams'ın Söylenmemiş Bir Şey (SOMETHİNG UNSPOKEN) adlı oyununu yönetirken öncelikle metnin dramaturji'sinin nasıl yapıldığı ve dramaturji dosyasının nasıl hazırlandığı; kararlaştırılan dramaturji'de oyuncuların karakterleri nasıl yorumlayacağı ve oyun metninde yer alan bazı kavramların sahneleme metnini nasıl etkilediği, sahneleme metninin reji defteri olarak nasıl sonuçlandığı yer almaktadır. Ayrıca tutulan prova günlüğü ile yaşanan süreç kaydedildi.