Now showing items 1-2 of 2

 • 2000'li yıllarda Türk dizi sektörünün durumu 

  Authors:Yılmaz, Burak
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2014)
  Bu tez 2000'li yıllarda Türkiye'de dizi sektörünün sahip olduğu temel özelliklerle sektörün yurtiçinde ve yurtdışındaki hareketlerini incelemeyi amaçlamaktadır. Bu amaç için çalışılırken göz önünde bulundurulan temel durum, son 6 yıllık periyodda görülen hacimsel daralmanın, 2014 yılında ulaşılan 150 Milyon Türk Lirası ölçeğindeki ihracat geliri ile ilişkisi ve bu ilişkinin dizi sektörümüzün geleceğini nasıl etkileyeceği olmaktadır. Çalışma içersinde sektör profesyonelleri ile yapılan mülakatlar ...

 • The rise of the anti-hero :pushing network boundaries in the contemporary U.S. television 

  Authors:Tokgöz, Yiğit
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2016)
  The proliferation of networks using narrowcasting for their original drama serials in the United States proved that protagonist types different from conventional heroes can appeal to their target audiences. While this success of anti-hero narratives in television serials starting from late 1990s raises the question of “quality television” developing audience measurement models of networks make alternative narratives based on anti-heroes become widespread on the U.S. television industry. This thesis ...