Now showing items 1-7 of 7

 • Albert Camus'nün "Yanlışlık" adlı oyunundan uyarlanan "Yanlışlık" adlı filmde Martha rolüne çalışma süreci 

  Authors:Tekçe, Elif
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2009)
  Bu çalışma Albert Camus'nün "Yanlışlık" adlı oyununun son perdesinden hareketle yazılan "Yanlışlık" adlı kısa film senaryosunda, oyunculuk dramaturgisinin nasıl yapıldığını ve bu dramaturginin Martha karakterini nasıl biçimlendirdiğini anlatır. Martha karakteri, Albert Camus'nün felsefi düşüncesinin biçimlenmiş halidir. "Uyumsuz İnsan", "Özgürleşme", "Öldürme" ve "İntihar" temalarının, Martha ve Maria karakterleri arasındaki durumu nasıl ortaya çıkardığı ve bu durum üzerinden karakterleri nasıl ...

 • Bir uzun metraj sinema filmi projesi geliştirme sürecinin raporlanması 

  Authors:Akdağ, Murat
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2010)
  Film ve Drama Yüksek Lisans Programında Yapımcılık eğitimi gören Murat Akdağ tarafından hazırlanan bu tez projesi ile `Bir uzun metraj sinema filmi projesi geliştirme sürecinin Raporlanması' hedef alınmıştır. Bu çalışma, Bir uzun metraj sinema filminin amaç, konu, kapsam, olay örgüsü/dramaturgi ve perspektif gibi teorik boyutlarını içeren, Sinopsis, Kast, Bütçe ve Fizibilite kalemlerinin bulunduğu pratik olarak hazırlanmış dosyanın somut sunumudur.

 • İnan Ambarkütük'ün "Orda" adlı oyununun sahne üzerinde yeniden yazım ve sahneleme çalışması süreci 

  Authors:Çatalçam, Eda
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2010)
  Film ve Drama Yüksek Lisans Programı'nda yönetmenlik eğitimi gören Eda Çatalçam tarafından İnan Ambarkütük'ün ?Orda? adlı oyununun sahne üzerinde yeniden yazımı ve sahneleme çalışması süreci ele alınmıştır. Bu çalışma oyun metninin sahne üzerinde yeniden yazılımı ve sahnelenmesi sürecinin, uygulama sırasında yaşanan deneyimlerinin aktarılması üzerine kuruludur. Yönetmenlik çalışmasını temel alan bu tez, süreç analizi bağlamında değerlendirilmiştir.

 • Jean Genet'in "Hizmetçiler" oyunundaki Claire rolüne çalışma süreci 

  Authors:Bozacı, Sezin
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2009)
  Bu çalışmada; Film ve Drama Yüksek Lisans Programı'nda oyunculuk eğitimi gören Sezin Bozacı'nın "Hizmetçiler" adlı oyununa hazırlanış süreci ele alınmıştır. Hanımefendi karakterinin oyuna girdiği bölüm çalışma kapsamında değildir, varlığı sadece imgesel anlamda değerlendirilmiştir. Çalışma, performansa hazırlık süreci kapsamında yapılan metin ve karakter analizleriyle, uygulama esnasında yaşanan deneyimlerin aktarılmasını hedeflemektedir.

 • Jean Genet'nin "hizmetçiler" oyunundaki solange rolüne çalışma süreci 

  Authors:Öge, Sanem
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2009)
  Bu çalışmada; Film ve Drama Yüksek Lisans Programı'nda oyunculuk eğitimi gören Sanem Öge'nin "Hizmetçiler" adlı oyununa hazırlanış süreci ele alınmıştır. Hanımefendi karakterinin oyuna girdiği bölüm çalışma kapsamında değildir, varlığı sadece imgesel anlamda değerlendirilmiştir. Çalışma, performansa hazırlık süreci kapsamında yapılan metin ve karakter analizleriyle, uygulama esnasında yaşanan deneyimlerin aktarılmasını hedeflemektedir.

 • Oyunbozan adlı kısa film senaryosunun toplumsal cinsiyet bağlamında yazım süreci 

  Authors:Özdinç, Ömer
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2010)
  Bu çalışmada, toplumsal cinsiyet bağlamından yola çıkılarak bir kısa film senaryosu yazılması ve ortaya çıkan yazma sürecinin analiz edilmesi hedeflenmiştir. Yazılan kısa film senaryosu "Oyunbozan", senaryo yazarı ise Film ve Drama Yüksek Lisans Programı öğrencisi Ömer Özdinç'tir. Çalışma, sosyal bilimler alanıyla kısıtlı bir toplumsal cinsiyet araştırması veya toplumsal cinsiyetin ne olduğuna dair bir bilgiler dökümü değildir; aksine, senaryonun bağlamını toplumsal cinsiyet olarak seçen bir ...

 • Varoluşçu felsefe ve Albert Camus'un "Yanlışlık" adlı oyununundan hareketle bir kısa film üretim süreci 

  Authors:Süzer, Hasan
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2009)
  Film ve Drama Bölümü Yüksek Lisans Programı'nda yönetmenlik eğitimi gören Hasan Süzer tarafından Albert Camus'un "Yanlışlık" adlı oyunun kısa filme uyarlanma süreci ele alınmıştır. Bu bağlamda Varoluşçu Felsefe'ye de değinilmiştir. Bu çalışma; filmin oluşması sürecinde yapılmış olan ön çalışmaları, metin incelemelerini, çekim süreci ve sonrasını kapsayan bir ürün olarak sunulmaktadır.