Now showing items 1-20 of 20

 • Albert Camus'nün "Yanlışlık" adlı oyunundan uyarlanan "Yanlışlık" adlı filmde Martha rolüne çalışma süreci 

  Authors:Tekçe, Elif
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2009)
  Bu çalışma Albert Camus'nün "Yanlışlık" adlı oyununun son perdesinden hareketle yazılan "Yanlışlık" adlı kısa film senaryosunda, oyunculuk dramaturgisinin nasıl yapıldığını ve bu dramaturginin Martha karakterini nasıl biçimlendirdiğini anlatır. Martha karakteri, Albert Camus'nün felsefi düşüncesinin biçimlenmiş halidir. "Uyumsuz İnsan", "Özgürleşme", "Öldürme" ve "İntihar" temalarının, Martha ve Maria karakterleri arasındaki durumu nasıl ortaya çıkardığı ve bu durum üzerinden karakterleri nasıl ...

 • Alexander Gelman'ın Bankta İki Kişi adlı oyunundaki "kadın" rolüne çalışma süreci 

  Authors:Bilginer, Fulya
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2010)
  Film ve Drama Yüksek Lisans Programında Oyunculuk eğitimi gören Fulya Bilginer tarafından Alexander Gelman'ın "Bankta İki Kişi" adlı oyunu ele alınmıştır. Bu performansa dayalı tez çalışmasında; Türkçe ve İngilizce kaynaklarda hakkında çok az bilgi olan yazar ile ilgili oyunun çevirmeni Belgi Paksoy'un yazarın yakın arkadaşı olması münasebetiyle- oldukça değerli bilgilere ulaşılmış, bu doğrultuda metin çözümlenmesi yapılmıştır. Ayrıca karakterlerin analizleri, role dair yorumlar ve rolün oluşum ...

 • Alexsander Gelman'ın "Bankta İki Kişi" adlı oyunundaki "adam" karakterine çalışma süreci 

  Authors:Yıldırım, Erdal
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2010)
  Film ve Drama Yüksek Lisans Programı'nda oyunculuk eğitimi gören Erdal Yıldırım tarafından Alexsander Gelman'ın "Bankta İki Kişi" adlı oyunu ele alınmıştır. Oyun ve yazarı hakkında Türkçe ve İngilizce yeterli kaynak yoktu fakat oyunun çevirmeni Belgi Paksoy, oyunun yazarı Alexsander Gelman'ın yakın dostu olduğu için hem oyun hem de yazar hakkında çok şey biliyordu ve bu sayede kendisinden yeterli bilgiyi alabildik.Ve edilen bilgiler ışığında bu çalışma; oyunun performansa hazırlık ve gösterim ...

 • Anton Pavloviç Çehov'un "Bir Evlenme teklifi" adlı tiyatro metnindeki 'Natalya' karakterine çalışma sürecinin analizi 

  Authors:Asutay, Evrim
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2009)
  Film ve Drama Yüksek Lisans Programı'nda oyunculuk öğrenimi gören Evrim Asutay tarafından Anton Pavloviç Çehov' un `'Bir Evlenme Teklifi'' adlı kısa oyunu, oyuncunun çalışma süreçlerinin analizini yapmak amacıyla araç olarak kullanılmıştır. Bu çalışma; üretim sürecinin analizini yaparak, oyuncunun ihtiyaçlarının, karşılaştığı sorunların ve çözümlerinin neler olduğunu araştırmak, süreç sanatı olan tiyatronun hangi parçasını ne şekilde oluşturduğu sorusuna cevaplar bulmak amacıyla yapılmıştır.Oynama ...

 • Beyaz Yalanlar adlı oyun ve oyunun yazım süreci 

  Authors:Bayramoğlu, Ayşe
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2009)
  Bu çalışmada yazarın bir oyun yazma sürecini analiz etmesi hedeflenmiştir. Yazılan oyun `Beyaz Yalanlar', oyunun yazarı ise Film ve Drama Yüksek Lisans Programı öğrencisi Ayşe Bayramoğlu'dur. Yapılan tercihler ve uygulama yöntemlerinin nedenlerinin anlaşılması için oyun önce objektif olarak incelenmiştir. Daha sonra ise, yazma süreci yazarın yaşadığı sorunları, çözüm aşamalarını, kısacası öznel deneyimini barındırdığı için daha kişisel bir bakış açısından anlatılmıştır. Dolayısıyla, yapılan ...

 • Bir uzun metraj sinema filmi projesi geliştirme sürecinin raporlanması 

  Authors:Akdağ, Murat
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2010)
  Film ve Drama Yüksek Lisans Programında Yapımcılık eğitimi gören Murat Akdağ tarafından hazırlanan bu tez projesi ile `Bir uzun metraj sinema filmi projesi geliştirme sürecinin Raporlanması' hedef alınmıştır. Bu çalışma, Bir uzun metraj sinema filminin amaç, konu, kapsam, olay örgüsü/dramaturgi ve perspektif gibi teorik boyutlarını içeren, Sinopsis, Kast, Bütçe ve Fizibilite kalemlerinin bulunduğu pratik olarak hazırlanmış dosyanın somut sunumudur.

 • Caner Bilginer'in "Karagöz Geri Döndü" adlı çocuk oyununun sahnelenme süreci 

  Authors:Bilginer, Caner
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2009)
  Bu çalışmada kendi yazdığım "Karagöz Geri Döndü" adlı çocuk oyununu yönetirken yapılan metin dramaturjisinden, dramaturji dosyasının oluşturulmasından,oyun metninde olan kavramların sahneleme metnini nasıl etkilediğinden, Türk Tiyatrosu'nun genel görünümünden, oyuncu ve diğer ensturmanların yönetiminden, reji yaparken ele alınan durumlardan ve reji sonrası hazırlanan metinden söz edilmektedir.

 • Dario Fo ve Franca Rame'nin Açık Aile adlı oyunundaki Antonia rolüne çalışma süreci 

  Authors:Birdal, Pınar Çağlar
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2011)
  Film ve drama Yüksek Lisans Programı'nda oyunculuk eğitim gören Pınar Çağlar Birdal tarafından Dario Fo&Franca Rame'nin `Açık Aile' adlı oyunu ele alınmıştır. Bu çalışma; oyunun performansa hazırlık ve gösterim sürecinin,metin bağlamında incelenmesi,uygulama sırasındaki deneyimin aktarılması üzerine kuruludur.Performansa dayalı bu tez,süreç analizi bağlamında değerlendirilmiştir.

 • Edward Albee'nin "Hayvanat Bahçesi Masalı adlı" oyunundaki "Jerry" rolüne çalışma süreci 

  Authors:Özaydın, Onur
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2010)
  Film ve Drama Yüksek Lisans Programı'nda oyunculuk eğitimi gören Onur Özaydın tarafından Edward Albee'nin "Hayvanat Bahçesi Masalı" adlıoyunu ele alınmıştır. Bu çalışma; oyunun performansa hazırlık ve gösterim sürecinin, metin bağlamında incelenmesi, uygulama sırasındaki deneyimin aktarılması üzerine kuruludur. Performansa dayalı bu tez, süreç analizi bağlamında değerlendirilmiştir.

 • İnan Ambarkütük'ün "Orda" adlı oyununun sahne üzerinde yeniden yazım ve sahneleme çalışması süreci 

  Authors:Çatalçam, Eda
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2010)
  Film ve Drama Yüksek Lisans Programı'nda yönetmenlik eğitimi gören Eda Çatalçam tarafından İnan Ambarkütük'ün ?Orda? adlı oyununun sahne üzerinde yeniden yazımı ve sahneleme çalışması süreci ele alınmıştır. Bu çalışma oyun metninin sahne üzerinde yeniden yazılımı ve sahnelenmesi sürecinin, uygulama sırasında yaşanan deneyimlerinin aktarılması üzerine kuruludur. Yönetmenlik çalışmasını temel alan bu tez, süreç analizi bağlamında değerlendirilmiştir.

 • Jean Genet'in "Hizmetçiler" oyunundaki Claire rolüne çalışma süreci 

  Authors:Bozacı, Sezin
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2009)
  Bu çalışmada; Film ve Drama Yüksek Lisans Programı'nda oyunculuk eğitimi gören Sezin Bozacı'nın "Hizmetçiler" adlı oyununa hazırlanış süreci ele alınmıştır. Hanımefendi karakterinin oyuna girdiği bölüm çalışma kapsamında değildir, varlığı sadece imgesel anlamda değerlendirilmiştir. Çalışma, performansa hazırlık süreci kapsamında yapılan metin ve karakter analizleriyle, uygulama esnasında yaşanan deneyimlerin aktarılmasını hedeflemektedir.

 • Jean Genet'nin "hizmetçiler" oyunundaki solange rolüne çalışma süreci 

  Authors:Öge, Sanem
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2009)
  Bu çalışmada; Film ve Drama Yüksek Lisans Programı'nda oyunculuk eğitimi gören Sanem Öge'nin "Hizmetçiler" adlı oyununa hazırlanış süreci ele alınmıştır. Hanımefendi karakterinin oyuna girdiği bölüm çalışma kapsamında değildir, varlığı sadece imgesel anlamda değerlendirilmiştir. Çalışma, performansa hazırlık süreci kapsamında yapılan metin ve karakter analizleriyle, uygulama esnasında yaşanan deneyimlerin aktarılmasını hedeflemektedir.

 • Oyunbozan adlı kısa film senaryosunun toplumsal cinsiyet bağlamında yazım süreci 

  Authors:Özdinç, Ömer
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2010)
  Bu çalışmada, toplumsal cinsiyet bağlamından yola çıkılarak bir kısa film senaryosu yazılması ve ortaya çıkan yazma sürecinin analiz edilmesi hedeflenmiştir. Yazılan kısa film senaryosu "Oyunbozan", senaryo yazarı ise Film ve Drama Yüksek Lisans Programı öğrencisi Ömer Özdinç'tir. Çalışma, sosyal bilimler alanıyla kısıtlı bir toplumsal cinsiyet araştırması veya toplumsal cinsiyetin ne olduğuna dair bir bilgiler dökümü değildir; aksine, senaryonun bağlamını toplumsal cinsiyet olarak seçen bir ...

 • Oyuncu yönetimi üzerine yöntem araştırmaları ve sinemada gerçeklik algısı oluşumu 

  Authors:Elmas, Ali İhsan
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2015)
  Bu tez, ilk aşamada bakma eyleminin hedefi olan oyuncunun, oynadığı sırada varlık tanımı olarak 'ne' olduğunu tartışarak, bu tanım üzerinden oyuncuda yankılanan imgeyi çözümleyebilecek verileri araştırmayı ve yönetmene bir farkındalık sunmayı amaçlamaktadır. Görünen eylemler bütünü içerisinde neyin sahte neyin gerçek olduğunu zaten hissetmekte olan yönetmenin, sahtenin neden sahte, gerçeğin neden gerçek olduğunun teşhisini ancak bu farkındalıkla birlikte doğru yapabileceğini savunmaktadır. Teşhisi ...

 • Rodrigo garcia'nın, "Agamemnon.süpermarketten döndüm ve oğlumu bi'temiz dövdüm" adlı oyununun sahneleme çalışması 

  Authors:Özacar, Emine
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2009)
  Film ve Drama Yüksek Lisans Programı'nda yönetmenlik eğitimi Emine Özacar tarafından Rodrigo Garcia'nın, "Agamemnon Süpermarketten Döndüm ve Oğlumu Bi'Temiz Dövdüm" adlı oyunun sahneleme süreci ele alınmıştır. Bu çalışma oyunun sahneleme sürecinin, metin incelemesi, uygulama sırasındaki deneyimin aktarılması üzerine kuruludur. Yönetmenlik çalışmasını temel alan bu tez, süreç analizi bağlamında değerlendirilmiştir.

 • Samuel Beckett`in Mutlu Günler adlı oyunundaki Winnie rolüne çalışma süreci 

  Authors:Doğan, Burcu
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2010)
  Bu tezde, Film ve Drama Yüksek Lisans Programı'nda oyunculuk eğitimi gören Burcu Doğan tarafından Samuel Beckett'in "Mutlu Günler" adlı oyunu ele alınmıştır. Bu çalışma; oyunun performansa hazırlık ve gösterim sürecinin, metin bağlamında incelenmesi, uygulama sırasındaki deneyimin aktarılması üzerine kuruludur. Performansa dayalı bu tez, süreç analizi bağlamında değerlendirilmiştir.

 • Tennessee Williams'in Söylenmemiş Bir Şey adlı oyununda `Cornelia' karakterinin üç farklı yorum bağlamında çalışma süreci 

  Authors:Çabuk, Hülya
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2009)
  Bu çalışmada; Tennessee Williams'ın Söylenmemiş Bir Şey adlı oyununun performansa hazırlık ve gösterim süreci metin bağlamında ele alınmıştır. Metnin üç faklı yorumunun sahneye aktarılması sürecinde yaşanan deneyimin analizi ana izlek olarak belirlenmiştir. Oyunun seçiminden son gösterimine kadar olan çalışma sürecinin yaşanan deneyim bağlamında yorumlanması olarak nitelenebilecek çalışma performansa dayalıdır.

 • Tennessee Williams'ın Söylenmemiş Bir Şey oyununun dramaturji dosyası ve reji defteri 

  Authors:Alpteki, Nihat
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2009)
  Bu çalışmada, Tennessee Williams'ın Söylenmemiş Bir Şey (SOMETHİNG UNSPOKEN) adlı oyununu yönetirken öncelikle metnin dramaturji'sinin nasıl yapıldığı ve dramaturji dosyasının nasıl hazırlandığı; kararlaştırılan dramaturji'de oyuncuların karakterleri nasıl yorumlayacağı ve oyun metninde yer alan bazı kavramların sahneleme metnini nasıl etkilediği, sahneleme metninin reji defteri olarak nasıl sonuçlandığı yer almaktadır. Ayrıca tutulan prova günlüğü ile yaşanan süreç kaydedildi.

 • Tennnessee Williams'ın "Dikkat çökme tehlikesi" adlı oyunundaki "Willie" rolüne çalışma süreci 

  Authors:Yorulmaz, Dilek
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2010)
  Film ve Drama (Oyunculuk Yüksek) Lisans Programı'nda eğitim gören Dilek Yorulmaz tarafından Tennessee Williams'ın "Dikkat Çökme Tehlikesi" adlı oyunu ele alınmıştır. Bu çalışmada pratikten yola çıkarak teoriye varma şeklinde bir süreç takip edilmiştir. Seçilen oyunun metin değerlendirmesi, oyunun çözümlenmesi, karakter incelemeleri, bu süreç içerisinde yaşananlar, yapılan dramaturji çalışmaları, çalışma sırasında karşılaşılan sorunlar, çalışmanın başından sonuna ayrıntılı bir şekilde sunulmaya ...

 • Varoluşçu felsefe ve Albert Camus'un "Yanlışlık" adlı oyununundan hareketle bir kısa film üretim süreci 

  Authors:Süzer, Hasan
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2009)
  Film ve Drama Bölümü Yüksek Lisans Programı'nda yönetmenlik eğitimi gören Hasan Süzer tarafından Albert Camus'un "Yanlışlık" adlı oyunun kısa filme uyarlanma süreci ele alınmıştır. Bu bağlamda Varoluşçu Felsefe'ye de değinilmiştir. Bu çalışma; filmin oluşması sürecinde yapılmış olan ön çalışmaları, metin incelemelerini, çekim süreci ve sonrasını kapsayan bir ürün olarak sunulmaktadır.