Now showing items 1-6 of 6

 • Beyond a Paycheck: The Influence of Workforce Participation on Women's Cancer Screening in Turkey 

  The present study investigates the influence of workforce participation on women's cancer screening behaviors in Turkey. In cultures with predominantly Muslim populations like Turkey emphasis is typically placed on a woman's traditional role as a child bearer. Although the impact of workforce participation on women's welfare has been studied in various contexts the relationship between workforce participation and health protective behavior has received scant attention. Using quantitative data from ...

 • Heterogeneous effects of minimum wage on labor market outcomes: A case study from Turkey 

  We assess the effects of a sharp minimum wage increase on wages, informality, and employment in Turkey, a large developing economy with one of the highest minimum wage-to-average wage ratios among OECD countries and widespread discrepancies between labor market outcomes of women and of men. We look at the quasi-experimental 2016 minimum wage increase and pay attention to identifying information coming from demographic groups. We find that the increase in the minimum wage had an economically ...

 • Küreselleşmenin ışığında istihdam ve işsizlikte yeni eğilimler , beyin göçünde Kanada ve Almanya örneği 

  Authors:Nuroğlu, Şuayb
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2003)
  Teknik gelişmeler, özellikle bilgi ve iletişim teknolojilerindeki yayılma ve bu gelişmelerin istihdam üzerine etkileri, küreselleşme sürecinde istihdam sorunun tartışılmasına yeni boyutlar getirmiştir. Bu alandaki teknolojik gelişmelerin etkileri, çeşitli boyutlarda karşımıza çıkmaktadır. İlk olarak, en basit anlamda, eski tarihlerden bu yana gelen bir korku söz konusudur. Buna göre, yeni teknolojiler hızla iş fırsatlarını ortadan kaldırmakta ve "çalışmanın sonu"nu getirmektedir. Özellikle, yeni ...

 • Labor market outcomes of minimum wage increases: A case study 

  Authors:Işık, Enes
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2019)
  There is an ongoing controversy surrounding the minimum wage policy. On the one hand, proponents argue that minimum wage can support employment in the presence of a labor market monopsony; opponents, on the other hand, argue that minimum wage has adverse impact on employment outcomes. In this study, using the 33% minimum wage increase in 2016 in Turkey as a quasi-experiment and utilizing the regional variation in the fraction of workers a↵ected by minimum wage increases, I examine the impact ...

 • Türkiye'de işsizlik sorununun çözümlenmesinde uygulanan ekonomi politikalarının analizi 

  Authors:Bekiroğlu, Cemil
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2010)
  İşsizlik sorunu Türkiye'de de giderek büyüyen bir problem haline gelmiştir. Bu nedenle Türkiye'nin uyguladığı genel ekonomi politikaları içerisinde, istihdam veişsizlik sorununun çözümlenmesinde daha dikkatli ve etraflıca politikaların üretilmesive uygulanması gerekliliği ortaya çıkmıştır. Ekonomikbüyüme rakamlarındaki iyileşmelerin, işsizlik oranlarına olumlu yansıması görülmemiştir. Bu olumsuzluklardan yola çıkarak, Türkiye'deki işgücü piyasasının ve işsizliğin özellikleri çeşitli göstergeleryardımıyla ...

 • Türkiye'ye Yönelik Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımcılarının İstihdama Etkisi 

  Doğrudan yabancı sermaye yatırımları, kalkınmaya olan katkısının anlaşılmasıyla, gelişmiş ve gelişmekte olan birçok ülkenin ilgi odağı haline gelmiştir. Günümüzde, yabancı sermayenin beraberinde getirdiği teknolojik gelişme ve istihdam artışının, yabancı yatırımları çeken ülkelerin ekonomilerine büyüme ve refah artışı olarak yansıdığı görüşü hakimdir. Öte yandan, gittikleri ülkelerde yeni iş olanakları yaratan doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının, ülkelerin işsizlik sorununun çözümüne de katkıda ...