Now showing items 1-2 of 2

 • Anton Pavloviç Çehov'un "Bir Evlenme teklifi" adlı tiyatro metnindeki 'Natalya' karakterine çalışma sürecinin analizi 

  Authors:Asutay, Evrim
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2009)
  Film ve Drama Yüksek Lisans Programı'nda oyunculuk öğrenimi gören Evrim Asutay tarafından Anton Pavloviç Çehov' un `'Bir Evlenme Teklifi'' adlı kısa oyunu, oyuncunun çalışma süreçlerinin analizini yapmak amacıyla araç olarak kullanılmıştır. Bu çalışma; üretim sürecinin analizini yaparak, oyuncunun ihtiyaçlarının, karşılaştığı sorunların ve çözümlerinin neler olduğunu araştırmak, süreç sanatı olan tiyatronun hangi parçasını ne şekilde oluşturduğu sorusuna cevaplar bulmak amacıyla yapılmıştır.Oynama ...

 • Bir yönetmenlik uygulaması olarak kesintisiz eylem çizgilerinin oyuncularla birlikte oluşturulması 

  Authors:Özden, Zeynep
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2019)
  Oyuncu, yönetmen, kuramcı Konstantin Stanislavski'nin ortaya attığı "kesintisiz eylem çizgisi" kavramı oyunun üstün görevine karakterlerin izlediği yoldur. Bu tezde yönetmen pozisyonundaki kişinin bu yolu oyuncuların kendi kararlarıyla şekillendirdikleri bir sonuca nasıl ulaşılabileceği üzerine bir araştırma yapılmıştır. Bu amaca ulaşmak adına yönetmenin tiyatronun olmazsa olmaz unsuru olan oyuncu ile kuracağı ilişki merkezinde bir öneri geliştirilmiştir. Konstantin Stanislavski yarattığı oyunculuk ...