Now showing items 1-2 of 2

  • Beyond a Paycheck: The Influence of Workforce Participation on Women's Cancer Screening in Turkey 

    The present study investigates the influence of workforce participation on women's cancer screening behaviors in Turkey. In cultures with predominantly Muslim populations like Turkey emphasis is typically placed on a woman's traditional role as a child bearer. Although the impact of workforce participation on women's welfare has been studied in various contexts the relationship between workforce participation and health protective behavior has received scant attention. Using quantitative data from ...

  • William Shakespeare: Bir anlatı örneği olarak Hamlet 

    Authors:Ülger, Tamer Barış
    Publisher and Date:(Kadir Has University, 2010)
    Film ve Drama Yüksek Lisans Programı'nda oyunculuk eğitimi gören Tamer Barış ÜLGER tarafından Shakespeare'in "Hamlet" eserinden uyarlanan "Bir anlatı örneği olarak Hamlet" oyunu ele alınmıştır. Performansa dayalı bu tez, süreç analizi ve dramaturgide kullanılan öğeler bağlamında değerlendirilmiştir. Oyun, ritüel, liminal, istek, enerji, heves gibi kavramların bu oyunda nasıl kullanıldığı, dramaturgiye ve oyuncuya katkıları anlatılmıştır. Tez uygulama sırasındaki deneyimin aktarılması ve izlence ...