Now showing items 1-1 of 1

  • Lex Rhodia de Iactu'ya Genel Bir Bakış 

    Authors:Söğüt, İpek Sevda
    Publisher and Date:(2017)
    Bu makale, Romalıların Rodos Yasasından aldığı ve Iustinianus'un derlemesinde yer alan müşterek avarya kavramına genel bir bakış niteliğindedir. Müşterek avarya, antik dönemler deniz hukuku ve uygulamasının en eski izlerinden biridir. Antik Yunan'ın çöküşü ve Roma İmparatorluğu'nun yükselişi Rodos Deniz Hukukunun etkisini değiştirmiş olsa da, Rodos Kanunu Akdeniz ticareti için barışçıl ve karlı olduğundan, yeknesak bir kod olarak varlığını devam ettirdi. Akdeniz'de, neredeyse bin yıldan fazla, ...