Now showing items 1-2 of 2

 • Lojistik regresyon yöntemi ile kredi skorlaması 

  Authors:Koç, Sibel
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2018)
  Bankaların aktiflerinin büyük bölümünü krediler oluşturduğu için, maruz kalına riskler arasında kredi riski özellikle ön plana çıkmaktadır. Yapılan çalışmada kredi talep eden müşterilere kullandırılacak kredilerin ödenmeme riskini hesaplamak için lojistik regresyon ve diskiriminant analizi ile bir skorkart modeli oluşturulmuştur. Oluşturulan skorkart modelinin Hosmer - Lemeshow testi, Gini Katsayısı ve ROC Eğrisi gibi metotlar yardımıyla anlamlılık testleri yapılmıştır. Lojistik regresyon ve ...

 • Towards a dynamic system in credit scoring 

  Authors:Şahal, Süleyman
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2018)
  In this study, it is aimed to construct a fully automated, comprehensive, and dynamic system which gives the ability to a credit analyst to make credit decisions without any human interaction, solely based on the data set. With this system, it is hoped not to miss any valuable data transformation step and it is assumed that each built in model in RapidMiner is a possible candidate to be the best predictor. To this end, a model comparison engine has been designed in RapidMiner. This engine conducts ...