Now showing items 1-1 of 1

  • Türkiye tiyatro yazınında anlatıya yönelim 

    Authors:Ersan, Müge
    Publisher and Date:(Kadir Has University, 2019)
    Bu çalışma 2000'li yıllarda, Türk tiyatro yazınında artan anlatıya yönelim ve anlatının sahnede farklılaşan biçimleri üzerine düşünce üretmeyi amaçlar. Bu süreci de tiyatro yazınında anlatının birinci bölümde Batıdaki, ikinci bölümde Türkiye'deki farklı amaç ve biçimlerde kullanımlarını inceleyerek kat eder. Üçüncü bölümde ise yakın dönem oyunlardan Karabahtlı Kardeşlerin Bitmeyen Şen Gösterisi, Sen İstanbul'dan Daha Güzelsin ve Şatonun Altında üzerinden anlatının farklı kullanımlarını inceleyerek, ...