Now showing items 1-1 of 1

  • Tasarımların hükümsüzlüğü 

    Authors:Özdiler, Filiz
    Publisher and Date:(Kadir Has University, 2010)
    Tasarımların hukuk düzenince taklitçilere karşı korunması kadar, koruma şartlarını haiz olmayan tescil olunmuş tasarımların hükümsüz kılınması da haksız rekabetin önlenmesi açısından önemlidir. Bu çalışmada tasarımların hükümsüzlük nedenleri Türk ve AB Tasarım hukuku mevzuatı ile detaylı bir şekilde açıklanacak ve Türk Fikri Haklar Mahkemeleri ve OHIM.den hükümsüzlük kararı örnekleri ile doğrulanacaktır. Buna ilaveten, her iki hukuk sisteminin usul hükümlerinden bahsedilerek, Türkiye'de veya AB'de ...