Now showing items 1-1 of 1

  • Türk İş Hukukunda belirli süreli iş sözleşmesi yapma serbestisi ve sınırları 

    Authors:Geniş, Hasan
    Publisher and Date:(Kadir Has University, 2012)
    Belirli süreli iş sözleşmesi, objektif koşulların varlığı şartına bağlı olarak, taraflarca sözleşmenin sona erme anının sözleşmenin kurulması aşamasında takvime göre veyaamaca dayalı olarak önceden öngörülebilir şekilde belirlendiği iş sözleşmesidir.4857 sayılı İş Kanununun getirdiği düzenleme uyarınca belirli süreli iş sözleşmelerinin yapılabilmesi ve yenilenmesi objektif koşulların varlığına bağlıdır. Eğer sözleşmenin belirli süreli olarak yapılması için objektif koşullar bulunmuyorsa bu durumda ...