Now showing items 1-1 of 1

  • Tennnessee Williams'ın "Dikkat çökme tehlikesi" adlı oyunundaki "Willie" rolüne çalışma süreci 

    Authors:Yorulmaz, Dilek
    Publisher and Date:(Kadir Has University, 2010)
    Film ve Drama (Oyunculuk Yüksek) Lisans Programı'nda eğitim gören Dilek Yorulmaz tarafından Tennessee Williams'ın "Dikkat Çökme Tehlikesi" adlı oyunu ele alınmıştır. Bu çalışmada pratikten yola çıkarak teoriye varma şeklinde bir süreç takip edilmiştir. Seçilen oyunun metin değerlendirmesi, oyunun çözümlenmesi, karakter incelemeleri, bu süreç içerisinde yaşananlar, yapılan dramaturji çalışmaları, çalışma sırasında karşılaşılan sorunlar, çalışmanın başından sonuna ayrıntılı bir şekilde sunulmaya ...