Now showing items 1-3 of 3

 • 2015 PARİS İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KONFERANSI ÇERÇEVESİNDE NÜKLEER ENERJİ: BİR ÇÖZÜM MÜ, YOKSA BİR SORUN MU? 

  Authors:Keçeci, F. Orçun
  Publisher and Date:(Rasim Özgür Dönmez, 2017)
  İklim değişikliği sadece gelişmekte olan ülkeler için değil aynı zamanda gelişmiş sanayi toplumları için de küresel bir sorundur. Karbondioksit (CO2) yayarak daha fazla fosil yakıt tüketmek iklim değişikliğine yol açar ve bu sorun insan faaliyetlerinden kaynaklanır. İklim değişikliğinin bir sonucu olarak küresel ısınma tüm insanlığı ve ekolojik dengeyi tehdit etmektedir. Devletler arasındaki farklılık ve sorunlara rağmen; dünya ülkeleri son zamanlarda iklim değişikliğiyle uluslararası ...

 • Blockchain applications on smart grid A review 

  Authors:Koyunoğlu, Ali Sinan
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2019)
  In this study, energy transmission systems that are used from today's energy systems, ie non-renewable energy sources, transmission and distribution channels used in the process from the production of electric energy to consumption, the use of renewable energy sources and the use of smart network applications, in addition to these, the use of blockchain technology in these networks are mentioned. Along with the blockchain subarea, changes in the electricity market are described. In the energy ...

 • Renewable energy in Turkey: A cleaner, self- sufficient alternative to coal 

  Authors:Karagöz, Gözde Nur
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2019)
  The world is in the midst of a transformative energy transition, moving to renewable energy sources from fossil fuels. The biggest reasons for this transition are global climate change and resource scarcity, both of which are caused by the use of fossil fuels. Among fossil fuels, coal has the highest emissions and causes more significant damage to people and the environment. Despite its negative effects, coal has a large share of the world's energy mix. However, many countries are moving away from ...