Now showing items 1-3 of 3

 • Tokat-Zile'de geleneksel evlerden örnekler, koruma sorunları ve öneriler 

  Authors:Seçkin, Adnan
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2010)
  Bu çalışmada Zile'nin tarihsel ve fiziksel gelişimi kısaca irdelenmiş, başta Zile Kalesi olmak üzere kentin anıtsal yapıları incelenmiştir.Kentsel sit içerisinde yer alan, geleneksel yapım tekniği ile üretilmiş yapılardan oluşan altı sokak üzerinde çalışmalar yapılmıştır. Tek yapı ölçeğinde, geleneksel Zile evlerinin mimari özelliklerini yansıtan altı yapı seçilmiştir. Seçilen altı yapının rölöve projeleri hazırlanarak, yapılar üzerinde mevcut sorunlar, bozulmalar ve yapılara sonradan ilave edilen ...

 • Topkapı Sarayı kurşunluk yapısı malzemelerinin karakterizasyonu ve koruma önerileri 

  Authors:Öztürk, Gökhan
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2018)
  Osmanlı İmparatorluğu’na uzun yıllar yaşam ve yönetim merkezliği yapmış olan Topkapı Sarayı, başkent İstanbul’un önemli yapılarından bir tanesidir. Topkapı Sarayı, inşasından terk edildiği döneme kadar ihtiyaçlara binaen sürekli büyüme ve gelişme gösteren büyük ve kapsamlı bir komplekstir. İşlevsel anlamda da çeşitli roller üstlenen Topkapı Sarayı, padişah ve ailesinin ikametgahı iken devletin yönetim ve idare merkezi konumundadır. Topkapı Sarayı yapılarından biri olan Kurşunluk Yapısı, sarayın ...

 • Van Hüsrev Paşa Camisi'ndeki taş, çini ve kalem işi süslemelerin bozulma nedenleri 

  Authors:Belli, Vedat Evren
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2009)
  Hüsrev Paşa Külliyesi, Eski Van Şehri'nin Orta Kapı Mahallesi'nde bulunmaktadır. Külliye, Orta Kapı'nın 110 m. kuzeyinde ve "Paşa Sarayı'nın sağ tarafında yer almaktadır. Hüsrev Paşa Külliyesi, Kanuni Sultan Süleyman'ın vezirlerinden Van Beylerbeyi Köse Hüsrev Mehmed Paşa tarafından 1567-1568 yılları arasında yaptırılmıştır. Külliye cami, türbe, medrese, sıbyan mektebi, muallim ve misafirhaneden oluşmaktadır.Külliye, 1915 Osmanlı-Rus savaşından sonra büyük ölçüde tahrip olmuş ve yağmalanmıştır. ...