Now showing items 1-3 of 3

 • Erken Osmanlı donemi yapılarından Mahmut Pasa türbesi çinilerinin bozulma sebepleri ve korunmasına yönelik öneriler 

  Authors:Taskıran, Gurbuz
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2014)
  Çini sanati Turk susleme sanati icinde onemli bir yere sahiptir. ozellikle Erken Osmanli Donemi cinilerinde cok renkli ve birbirinden farkli tekniklerin birarada uygulandigi gorulmektedir. ciniler bir yapi elemani olarak karekteristik ozelliklere sahiptir. Yapildiklari donemlere ozgu uygulama bicimleri ve uretim teknikleri vardir. cinilerin varligi tarihi yapilarda gozlemlenen bozulmalar ve bunlarin nedenlerinin tespit edilmesinde koruma ve onarim yontemlerinin saptanmasinda belirleyici bir unsur ...

 • Tokat-Zile'de geleneksel evlerden örnekler, koruma sorunları ve öneriler 

  Authors:Seçkin, Adnan
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2010)
  Bu çalışmada Zile'nin tarihsel ve fiziksel gelişimi kısaca irdelenmiş, başta Zile Kalesi olmak üzere kentin anıtsal yapıları incelenmiştir.Kentsel sit içerisinde yer alan, geleneksel yapım tekniği ile üretilmiş yapılardan oluşan altı sokak üzerinde çalışmalar yapılmıştır. Tek yapı ölçeğinde, geleneksel Zile evlerinin mimari özelliklerini yansıtan altı yapı seçilmiştir. Seçilen altı yapının rölöve projeleri hazırlanarak, yapılar üzerinde mevcut sorunlar, bozulmalar ve yapılara sonradan ilave edilen ...

 • Van Hüsrev Paşa Camisi'ndeki taş, çini ve kalem işi süslemelerin bozulma nedenleri 

  Authors:Belli, Vedat Evren
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2009)
  Hüsrev Paşa Külliyesi, Eski Van Şehri'nin Orta Kapı Mahallesi'nde bulunmaktadır. Külliye, Orta Kapı'nın 110 m. kuzeyinde ve "Paşa Sarayı'nın sağ tarafında yer almaktadır. Hüsrev Paşa Külliyesi, Kanuni Sultan Süleyman'ın vezirlerinden Van Beylerbeyi Köse Hüsrev Mehmed Paşa tarafından 1567-1568 yılları arasında yaptırılmıştır. Külliye cami, türbe, medrese, sıbyan mektebi, muallim ve misafirhaneden oluşmaktadır.Külliye, 1915 Osmanlı-Rus savaşından sonra büyük ölçüde tahrip olmuş ve yağmalanmıştır. ...