Now showing items 1-2 of 2

 • İnan Ambarkütük'ün "Orda" adlı oyununun sahne üzerinde yeniden yazım ve sahneleme çalışması süreci 

  Authors:Çatalçam, Eda
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2010)
  Film ve Drama Yüksek Lisans Programı'nda yönetmenlik eğitimi gören Eda Çatalçam tarafından İnan Ambarkütük'ün ?Orda? adlı oyununun sahne üzerinde yeniden yazımı ve sahneleme çalışması süreci ele alınmıştır. Bu çalışma oyun metninin sahne üzerinde yeniden yazılımı ve sahnelenmesi sürecinin, uygulama sırasında yaşanan deneyimlerinin aktarılması üzerine kuruludur. Yönetmenlik çalışmasını temel alan bu tez, süreç analizi bağlamında değerlendirilmiştir.

 • Tennessee Williams'ın Söylenmemiş Bir Şey oyununun dramaturji dosyası ve reji defteri 

  Authors:Alpteki, Nihat
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2009)
  Bu çalışmada, Tennessee Williams'ın Söylenmemiş Bir Şey (SOMETHİNG UNSPOKEN) adlı oyununu yönetirken öncelikle metnin dramaturji'sinin nasıl yapıldığı ve dramaturji dosyasının nasıl hazırlandığı; kararlaştırılan dramaturji'de oyuncuların karakterleri nasıl yorumlayacağı ve oyun metninde yer alan bazı kavramların sahneleme metnini nasıl etkilediği, sahneleme metninin reji defteri olarak nasıl sonuçlandığı yer almaktadır. Ayrıca tutulan prova günlüğü ile yaşanan süreç kaydedildi.