Now showing items 1-1 of 1

  • Yeni reklam ve satis mecrasi olarak tablet cihaz kullanimi 

    Authors:Ozkan, Kamil Mehmet
    Publisher and Date:(Kadir Has University, 2012)
    Tablet, eski çağlardan beri bilgi paylaşımı ve aktarımı için önemli bir araç olmuştur. Önceleri taş ve metal tabletler üzerine bilgiler yazılır, paylaşırlıken, modern çağlarda elektronik alanındaki gelişmeler tabletleri de dijitalleştirdi. 19. yy'lın sonlarına doğru bugünkü tabletlerin ataları üzerinde çalışmaya başlayan insanoğlu, ancak 21. yy'lın başlarında elektronik tabletleri yaygın olarak kullanmaya başladı. Ancak bu sefer sadece bilgi paylaşımı için değil, yer-zaman-mekan kapsamında aynı ...