Now showing items 1-11 of 11

 • "Bilgi Teknolojileri ile Geliştirilmiş İngilizce Okuma Derslerinin Öğrencilerin Öğrenme ve Başarıları Üzerindeki Etkileri" 

  Authors:Munzur, Zeynep
  Publisher and Date:(Nesibe Aydın Eğitim Kurumları, 2017)
  Teknoloji eğitimin önemli unsurlarından biridir. Günümüzde, sadece üniversite öğrencileri değil, dil öğretimi de teknolojinin sürekli gelişmesi ile karşı karşıya gelmektedir. Her ne kadar bilgi teknolojileri, 21. yüzyıl öğretmenleri ve öğrencileri için etkin bir araç olarak görülse de, pedagoji her zaman ön planda tutulmalıdır. Kurumlar, okullar ve üniversiteler eğer varolan öğretim programı ve öğretim stratejilerini yenilerler ise, o zaman öğrencilerin konuları anlamasındaki gelişim ve ...

 • Bir iletişim süreci olarak beden teknoloji etkileşimi 

  Authors:Dönmez, Ayça
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2009)
  Bu projede bedenin teknoloji ile olan etkileşim sürecinde, içinde bulunduğu mekana dair cevaplandırmaya çalıştığı sorular ve cevapları üzerinden nasıl bir iletişim sürecine girdiği, açıklanmaya çalışılacaktır. Bu noktadan hareketle bedenin kılavuzluğundan faydalanan teknolojilerin sanatla olan ilişkisine değinilecek ve sanatsal platformda bedenin sınırlarının ne olduğuna dair cevaplar aranmaya çalışılacaktır. Beden teknoloji etkileşimi sonucu ortaya çıkan sanat yapıtlarının yarattığı etkinin; ...

 • Çok kullanıcılı çevirimici oyunlar ve simmel'in yabancı kavramı 

  Authors:Tabanli, Kaya
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2010)
  Bu tezde ozel bir yasam alani olarak ele alabilecegimiz dijital oyunlari farkli anlam dunyalari icerisinde cesitli temsillerin sunuldugu cok boyutlu alanlar yaratmasindan yola cikip artik sadece eglence degil daha farkli sosyal alanlarin temsil edildigi insan-makine-ag iliskisi acisindan incelenmistir. cok Kullanicili cevirimici oyunlar dijital oyunlarin yarattigi paralel evrenin en uc noktasini olusturmaktadir. Oyuncular oyun suresini genis zaman araliklarina yayabildikleri icin ayni anda bilgisayar ...

 • How to Transform Language Education for Next Generation Learners: A Path to Follow in Higher Education in the 21st Century 

  Authors:Munzur, Zeynep
  Publisher and Date:(Nesibe Aydin Education Inst, 2015)
  With the changing face of education technology is a powerful asset for the 21st century teachers and students if pedagogy is considered as the major concern rather than technology itself. Technology seems very attractive to teachers and students but it is good to keep in mind that it is not just games and applications. We must see not only it as fun but also its functional power on learning teaching and assessing. As teachers change the way they teach due to new technologies the traditional pedagogy ...

 • Impacts of Technology Enhanced EFL Reading Classroom on Student Learning and Achievement 

  Authors:Munzur, Zeynep
  Publisher and Date:(Nesibe Aydin Education Inst, 2017)
  Technology is considered one of the most important aspects of education. Today not only college education but also language teaching is being challenged by the development of technology. Since technology is regarded as a powerful asset for the 21st century teachers and students pedagogy must be a priority rather than technology itself. As institutions schools and colleges change the way they teach due to new technologies and convert their current curriculum and teaching strategies into newer ones ...

 • İletişim teknolojisinin Kürt kanallarında yapımcıların işi üzerindeki etkisi : Rudaw, Naliya ve Kurdsat TV kanalları 

  Authors:Ibrahima, Mahdi Shaeban Mohammed
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2017)
  Bu çalışmanın amacı iletişim teknolojisinin Kürt kanallarında yapımcıların işi üzerindeki etkisini ortaya koymaktır. Bu bağlamda RUDAW, Nalıya ve Kurdsat Tv kanalları üzerine bir inceleme yapılmıştır. Yapılan araştırma sonucunda katılımcıların çoğunluğunun iletişim teknolojisini ve modern teknolojiyi iyi seviyede kullandıkları, kullanılan teknolojinin modern dünyada kullanılan teknoloji ile aynı seviyede olduğu gözlemlenmiştir. Aynı zamanda modern iletişim teknolojisinin kullanımı ile medya ...

 • İşgücünün Yüklenmesi: Yüksek Öğretimde Bilgi Ekonomisine Dayalı E-Materyal Geliştirme Süreçleri 

  Authors:Öngün, Erdem
  Publisher and Date:(Gaziantep Üniv. Sosyal Bilimler Enst., 2013)
  Universities as distinguished representatives of higher education bear great responsibilities for providing quality and innovative perspectives to their individuals. Costs and benefits of distributing high quality knowledge equally and of the best quality suggest a merge of some concepts such as learning or knowledge with economic resourcefulness in regard to cost-effectiveness. Basic instructional instruments such as syllabi, curriculums, presentations, and course notes are essential in ...

 • The network economics: case studies 

  Authors:Demiroluk, Nazlı Tuğçe
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2013)
  This thesis basically explores the definition of networks different types of networks such as social economic information technological and the positive and negative externalities which occur as the result of the interaction of the networks with the environment. By emphasizing the positive relationship of technology social networks and network economics this paper gives current example from ecommerce sector in the world and tries to be critical to the network economics which may lead to interests ...

 • Robert Lepage Tiyatrosunda oyun yazarlığı ile teknoloji kullanımı ilişkisi 

  Authors:Çelikkaya, Berna
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2015)
  Bu tez, oyun yazarlığı sürecini yeniden düşünerek, Robert Lepage'ın tiyatrosunda teknoloji kullanımı ve multimedya sahneleme tekniklerinin bu süreci nasıl etkilediğini, anlatıma nasıl katkıda bulunduğunu incelemeyi amaçlamaktadır.

 • Yaşam kullanım kılavuzu 

  Authors:İnce, Ümit
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2017)
  Yaşam Kullanım Kılavuzu filmi, günümüz insanının yaşamını sürdürebilmesi için günlük hayatta yaptığı tekrarları ve ''Modern hayat'' diye tabir edilen tüketim odaklı yaşam tarzını konu alır. Filmde teknolojinin ve şehir hayatının, insan üzerindeki yıpratıcı etkilerine dikkat çekebilmek hedeflenmiştir. Kurmaca bir karakter üzerinden, eleştirel bir yaklaşım ve ritmik bir kurgu ile ilerleyen film, oluşturmaya çalıştığı yeni gerçeklikte izleyicinin kendisine dayatılan yaşam şeklini sorgulamasını amaçlar. ...

 • Young learners' objectives related to multimedia use and homework completion 

  Authors:Öngün, Erdem; Demiraǧ, Aşkin
  Publisher and Date:(Grupo Communicar Ediciones, 2015)
  Individuals of all ages are inevitably affected by today's technology. The main purpose of this study is to explore the objectives of 8th grade students related to the utilization of multimedia instruments ranging from personal computers to the Internet use while they are doing their homework. Specifically it tries to find out whether there is a significant relationship between «for what purposes 8th graders use multimedia tools» and «which personal traits are reinforced while doing homework with ...