Now showing items 1-1 of 1

  • 2000-2010 yılları arasında Türkiye'de dizi yapım politikaları 

    Authors:Akdağ, Aslı
    Publisher and Date:(Kadir Has University, 2011)
    Son yıllarda televizyon mecrasında yayınlanan dizilerin fazlalığı ve talebin büyüklüğü göz önüne alınarak, mevcut fraksiyonun nedenlerini ve sonuçlarını tespit etmek adına piyasayı yakın bir mercek altına almak ihtiyacı doğmuştur. Bu çalışmaya başlarken, mevcut eğilimleri, olası politikaları tespit etmek amacı güdülmüştür.Bu amaçla yola çıkılarak öncelikle sektörün genel bir incelemesi yapılmış, ardından birbirini tetikleyen mevcut ilişki zincirlerinin her biri ayrı ayrı bir yapımcı perspektifinden ...