Now showing items 1-5 of 5

 • Ethnographic Cinema, Anthropology and Issues of Representational Authority in Visual Documentation of Culture 

  Authors:Çamurdan Koçer, Suncem
  Publisher and Date:(İmge Kitabevi Yayınları, 2015)
  Ethnographic film has offered unique tools for cultural documentation since the emergence of motion pictures. However, visual representations of culture have had a problematic relationship with the larger discipline of anthropology for decades in part due to the threat of the camera to replace the scientific yet imperfect eye of the anthropologist with a technological tool. This article argues that the rocky relationship between anthropology and the moving image has deeper roots in the ...

 • HALİT ZİYA ÖYKÜLERİNDE YAZMA EDİMİ 

  Authors:Şişmanoğlu Şimşek, Şehnaz
  Publisher and Date:(Cengiz Alyılmaz, 2019)
  Halit Ziya Uşaklıgil, yazdığı yüz elliye yakın öyküsüyle, modern Türkçe öykünün önemli isimlerinden biri olmasına rağmen büyük ölçüde romanları ile öne çıkarılan bir yazar olagelmiştir. Bu çalışmanın amacı Halit Ziya öykülerinde ―modern birey olma hali‖nin ―yazma edimi‖ üzerinden nasıl temsil edildiği, özellikle ben-anlatıcının günlük, mektup ve anı defterlerini kullanarak iç dünyasını okura nasıl aktardığı, bu aktarmayı, temsili nasıl sorunsallaştırdığı ve bütün bunların geleneksel hikâye ...

 • Sanat ve sanat eğitimi anlayışını etkileyen bilgi teorileri ve politikaları 

  Authors:Kuru, Ali
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2014)
  Sanatın en ayırt edici özelliklerinden bir tanesi de, teoriyle kurduğu bağdır. Günümüzde sanat, salt estetik haz üreten seyirlik bir faaliyet ya da klasik felsefenin kesin biçimde ona atfettiği gibi duyulabilir olanın bilgisi veya hakikatini arayan metafizik bir uğraş alanı değil. Sanat artık görselliği yanında, alımlama ile de bilgi üreten bir yöntem. Bu bağlamda sanatçılar, mevcut durumlar karşısında eleştirel tavır geliştiren ve yeni bir bakışla, bilgi ekonomisi içinde tartışma olanakları yaratan ...

 • Something Queer in İstiklal 

  Authors:Mutlu, Ebru
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2012)
  Gay Pride istanbul is an annual pride march that takes place in istiklal Avenue Taksim for and by LGBT people. The pride march is held at the last day of istanbul LGBT Pride Week which is the week when people gather for panels movies seminars and parties. i argue that Gay Pride istanbul is an important and unique march for LGBT people in Turkey in the name of recognition and is also a certain kind of carnival that Abner Cohen (1993) illustrated in his book. -- Abstract'tan.

 • When Memory takes the stage: the forms of unrepresentability in sarkis 

  Authors:Canbulat, Guler
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2012)
  While reaching the end of 20th century contemporary understanding of spaceand time began to threaten history.s centralist linear and causal structure. in theappearingly accelerating and tightening world the individual feels the need fordeceleration and adherence. The perspective offered by history and grand narrativescan no longer be adequate for the individuum seeking a sense of identity andbelonging. Therefore the individual clings to his/her verity and thereby his/hermemory.