Now showing items 1-1 of 1

  • Türkiye'de ulaştırmanın yapısı ve yolcuların türel tercihi üzerine bir uygulama 

    Authors:Kaplan, Uğur
    Publisher and Date:(Kadir Has University, 2012)
    Küresel ulaştırma ağında tüm türler (karayolu, havayolu, demiryolu, denizyolu) için ana koridor teşkil edebilecek bir coğrafyada Türkiye, ulaştırmanın var olan yapısal sorunları nedeniyle bu potansiyeli hayata geçirebilmiş değildir. Bu sorunlardan en önemlisi karayolu türünün diğer türlere karşı kullanımının çok yüksek oranlarda gerçekleşmesidir. Yalnız bir türün üstünlüğü ile başka sorunlar da tetiklenmektedir. Bu tezde, karayolu türünün baskınlığı derinlemesine incelenmiş, çözüm için fikirler ...