Now showing items 1-1 of 1

  • 6356 sayılı kanunun sendikalara ilişkin hükümlerinin 87 sayılı ILO Sözleşmesi açısından değerlendirilmesi 

    Authors:Arslan, Başak
    Publisher and Date:(Kadir Has University, 2020)
    Bu çalışmanın amacı, 6356 sayılı Kanunun işçilerin sendikal haklarına ilişkin getirdiği düzenlemelerin, Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO) 87 sayılı Sendika Özgürlüğü ve Sendika Hakkının Korunması Sözleşmesi açısından değerlendirilmesidir. 2012 yılında yürürlüğe giren 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun kabulü, ILO denetim organlarının özellikle 87 sayılı Sözleşme kapsamında Türk hukukuna yönelttiği eleştirilere dayanmaktadır. Bu nedenle Kanunun hazırlanma aşamasında ILO'nun ...