Now showing items 1-4 of 4

 • Is U.S. labor market flexibility a prescription to curve Turkey's high unemployment? 

  Authors:Bilgin, Mehmet Hüseyin
  Publisher and Date:(2011)
  This paper compares the U.S. and Turkish labor markets in terms of flexibility and draws some results for Turkey. In paper the U.S. is considered a flexible model and Turkey a rigid model. Since 2001 unemployment is one of the most serious problems in Turkey. Despite rapid economic growth in 2000s the job creation capacity of the economy has not improved and high unemployment still remains a worrisome problem. The paper also discusses the reasons for different unemployment rates in Europe and in ...

 • Küreselleşmenin ışığında istihdam ve işsizlikte yeni eğilimler , beyin göçünde Kanada ve Almanya örneği 

  Authors:Nuroğlu, Şuayb
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2003)
  Teknik gelişmeler, özellikle bilgi ve iletişim teknolojilerindeki yayılma ve bu gelişmelerin istihdam üzerine etkileri, küreselleşme sürecinde istihdam sorunun tartışılmasına yeni boyutlar getirmiştir. Bu alandaki teknolojik gelişmelerin etkileri, çeşitli boyutlarda karşımıza çıkmaktadır. İlk olarak, en basit anlamda, eski tarihlerden bu yana gelen bir korku söz konusudur. Buna göre, yeni teknolojiler hızla iş fırsatlarını ortadan kaldırmakta ve "çalışmanın sonu"nu getirmektedir. Özellikle, yeni ...

 • Labor market outcomes of minimum wage increases: A case study 

  Authors:Işık, Enes
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2019)
  There is an ongoing controversy surrounding the minimum wage policy. On the one hand, proponents argue that minimum wage can support employment in the presence of a labor market monopsony; opponents, on the other hand, argue that minimum wage has adverse impact on employment outcomes. In this study, using the 33% minimum wage increase in 2016 in Turkey as a quasi-experiment and utilizing the regional variation in the fraction of workers a↵ected by minimum wage increases, I examine the impact ...

 • Türkiye'de işsizlik sorununun çözümlenmesinde uygulanan ekonomi politikalarının analizi 

  Authors:Bekiroğlu, Cemil
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2010)
  İşsizlik sorunu Türkiye'de de giderek büyüyen bir problem haline gelmiştir. Bu nedenle Türkiye'nin uyguladığı genel ekonomi politikaları içerisinde, istihdam veişsizlik sorununun çözümlenmesinde daha dikkatli ve etraflıca politikaların üretilmesive uygulanması gerekliliği ortaya çıkmıştır. Ekonomikbüyüme rakamlarındaki iyileşmelerin, işsizlik oranlarına olumlu yansıması görülmemiştir. Bu olumsuzluklardan yola çıkarak, Türkiye'deki işgücü piyasasının ve işsizliğin özellikleri çeşitli göstergeleryardımıyla ...