Now showing items 1-2 of 2

 • Bireysel performansa dayalı ücret ve Türkiye`de uygulamaları 

  Authors:Çakaloğlu, Fahri
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2003)
  Bu çalışmamız, performansa dayalı.ücret uygulamaları hakkındadır. Bu çalışmamızda, bireysel performansa dayalı ücretin. Türkiye' de nasıl uygulandığı araştırılmıştır. Bu araştırma kapsamında, performansa dayalı ücret sistemini uygulayan ve özel sektörde faaliyet gösteren 4 firma incelenmiştir, inceleme yapılan firmaların insan kaynaklan departmanlarında görev alan ilgili sorumlularıyla karşılıklı olarak ya da telefon ile yapılan görüşmelerde veya fax, internet gibi iletişim araçlarıyla yapılan ...

 • Performans yönetimine göre ücretlendirme ve Türkiye'de Kobilerde uygulanması üzerine bir çalışma 

  Authors:Çetin, Gökçe
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2013)
  Bu çalışma performansa dayalı ücret sistemi ve performansa dayalı ücret sisteminin Türk KOBİlerinde nasıl uygulandığı ile ilgilidir. Bu kapsamda performansa dayalı ücret sistemini uygulayan özel sektörde faaliyet gösteren KOBİ ler incelenmiş ve bunlardan dört tanesi ele alınmıştır. İnceleme yapılan bu şirketlerin insan kaynakları departmanları ve ilgili kişilerle yüz yüze görüşmeler gerçekleştirilmiş ve bu görüşmeler sonucunda performansa dayalı ücret konusunu nasıl uyguladıkları anlaşılmaya ...