Now showing items 834-853 of 1161

 • Sabahattin Ali'nin Kürk Mantolu Madonna romanında romantik aşk anlayışı ve oyun yazımı için eleştirel olanaklar 

  Authors:Ertekin, Günay
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2015)
  Bu tez çalışması Sabahattin Ali'nin Kürk Mantolu Madonna romanında Romantik aşk anlayışının incelenmesi ve romanın farklı sanatsal çalışmalara kaynaklık edebilecek potansiyelinin saptanması amacıyla yapılmıştır. Kürk Mantolu Madonna Sabahattin Ali'nin diğer bütün çalışmalarından farklı olarak daha fazla aşkın acısını okuyucuya aksettirdiği romanıdır. Baş kişiler Raif Efendi ve Maria Puder ekseninde gelişen ilişkiler ağı okuyucuya aşkın imkansızlığını çift öykü katmanı içinde hissettirir. Tez iki ...

 • Sabit oranlı portföy sigortalama stratejisinde sabit çarpanın fiyat 

  Authors:Özer, Özen
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2014)
  Sabit Oranlı Portföy Sigortası temelde riskli ve risksiz varlıktan oluşmaktadır. Portföydeki riskli varlık oranı "Sabit Çarpan" ve "Yastık Tutarı" parametreleri ile belirlenmektedir. Portföy sigortasında yatırımcıya önceden belirlenen bir oranda garanti verilmektedir. Bu strateji literatürde Sabit Çarpan'ın portföyün ömrü boyunca sabit olduğu durumlar için incelenmiştir. Bu çalışmada Sabit Çarpan'ın piyasa koşullarına göre revize edildiği durum incelenmiştir. Portföydeki riskli varlığın getirisini ...

 • Sabit oranlı portföy sigortasında modern portföy teorisi ve finansal varlıkları fiyatlama modeli kullanımı önerisi 

  Authors:Büke, Mehmet Ata
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2018)
  Portföy sigortası, yatırımcıları piyasa düşüşlerinden korumak ve piyasa yükselişlerinde portföyün değerini artırmak için dünya çapında kullanılan bir stratejidir. Sabit oranlı portföy sigortası da bu konu başlığı altına bulunan yöntemlerden bir tanesidir. Sabit oranlı portföy sigortası, portföyünde riskli ve risksiz varlık bulundurup dinamik bir şekilde denge tutmaktadır. Portföy sigortası kullanılan dönem başında kararlaştırılan taban değeri koruma sözü vermektedir. Bu dengeyi sabit çarpan ve ...

 • Sağlık bakanlığı hizmet kalite standartlarının hasta hakları yönünden incelenmesi 

  Authors:Yıldırım, Attila
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2009)
  Kalite kavramı artan rekabet sartlarında 1980'li yıllardan beri sık sık gündeme gelmektedir. Toplam kalite uygulamaları, daha çok yönetsel birimler tarafından uygulanmak istenmektedir. Ülkemiz bu süreci biraz geriden takip etmekle birlikte özellikle son dönemde Sağlık Bakanlığı tarafından sağlık hizmetlerinin sunumunda kalite kavramı ön plana çıkarılmaktadır. Halen bazı üniversite, özel ve kamu hastaneleri kalite belgesi almıs durumdadır. Sağlık Bakanlığına bağlı kamu hastanelerinde, Bakanlık ...

 • Sağlık çalışanlarının hakları ve hak arama yolları 

  Authors:Acar, Zühra
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2018)
  Bu tez çalışmasının amacı, sağlık çalışanlarının haklarını tespit edip sınıflandırmak ve haklarının ihlal edilmesi halinde, hangi vasıtaları kullanarak haklarını arayabileceklerini ve bu hak arama sürecini ortaya koymaktır. Zira, sağlık çalışanlarının hakları, kanun koyucu tarafından, hasta hakları gibi sistematik bir şekilde ele alınmadığı için ilgili mevzuat, dağınık şekilde bulunmaktadır. Bu sebeple, sağlık çalışanlarının haklarını tespit etmek bakımından, tek tek sağlık mevzuatı; meslek etik ...

 • Sağlık hizmetlerinde toplam kalite yönetimi ve memnuniyet analizi 

  Authors:Öçalan, Burcu Keklik
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2009)
  Global düzeyde sağlık eşitsizliklerinin ekonomik, siyasal ve sosyal olmak üzere birçok düzeni bulunmaktadır. Ancak insanların kolay erişilebilir, ekonomik ve kaliteli sağlık hizmeti alma hakları göz ardı edilemez. Tüm Dünya.da sağlık hizmetinin erişilebilir, ekonomik ve kaliteli olması konusunda bir duyarlılığa ihtiyaç bulunmaktadır. Bu çalışmada sağlık hizmetlerinde kalite konusu ele alınmaktadır.

 • Samuel Beckett'in tiyatro oyunlarında fiziksel kısıtlanmışlık üzerinden performatif unsurların incelenmesi 

  Authors:Bilgil, Serpil
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2013)
  Bu tez, 20.yüzyılda modernizm ve postmodernizm dönemlerinin tiyatro sanatına olan biçimsel etkileri bağlamında Samuel Beckett’in tiyatrosunu ve tiyatro oyunlarında yarattığı fiziksel kısıtlanmışlık ve indirgeme üzerinden, öykü, dil, zaman, hareket ve inandırıcılık başlıkları altında performatif unsurların incelenmesini amaçlamaktadır.

 • Samuel Beckett`in Mutlu Günler adlı oyunundaki Winnie rolüne çalışma süreci 

  Authors:Doğan, Burcu
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2010)
  Bu tezde, Film ve Drama Yüksek Lisans Programı'nda oyunculuk eğitimi gören Burcu Doğan tarafından Samuel Beckett'in "Mutlu Günler" adlı oyunu ele alınmıştır. Bu çalışma; oyunun performansa hazırlık ve gösterim sürecinin, metin bağlamında incelenmesi, uygulama sırasındaki deneyimin aktarılması üzerine kuruludur. Performansa dayalı bu tez, süreç analizi bağlamında değerlendirilmiştir.

 • Sanat ve sanat eğitimi anlayışını etkileyen bilgi teorileri ve politikaları 

  Authors:Kuru, Ali
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2014)
  Sanatın en ayırt edici özelliklerinden bir tanesi de, teoriyle kurduğu bağdır. Günümüzde sanat, salt estetik haz üreten seyirlik bir faaliyet ya da klasik felsefenin kesin biçimde ona atfettiği gibi duyulabilir olanın bilgisi veya hakikatini arayan metafizik bir uğraş alanı değil. Sanat artık görselliği yanında, alımlama ile de bilgi üreten bir yöntem. Bu bağlamda sanatçılar, mevcut durumlar karşısında eleştirel tavır geliştiren ve yeni bir bakışla, bilgi ekonomisi içinde tartışma olanakları yaratan ...

 • Sarmaşık’in Machiavelli’ye uzanan kökleri : Sarmaşık filminin Machiavelli’nin siyaset felsefesi ile analizi 

  Authors:Yasin, Fatih
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2018)
  Bu çalışma yönetmen Tolga Karaçelik’in 2015 yılında çektiği Sarmaşık filmini bir Rönesans dönemi düşünürü olan Niccolo Machiavelli’nin siyaset felsefesi ile beraber analiz etmektedir. Bir gemide mahsur kalan altı insanın sınırlı kaynaklarla geçirdikleri günleri anlatan film, egemenlik, otorite ve yönetim hakkında düşünmeye imkân sağlamaktadır. Kaptanın gemisini yönetmeye ve egemenliğini korumaya çalışması, Machiavelli’nin devlet yönetimine ve egemenliğin korunmasına dair fikirleri ışığında incelenmiş ...

 • Saul Bellow`un Herzog, Seize the Day ve Dangling Man adlı eserlerinde kendinden kaynaklanan sürgün ve nihai kurtuluş 

  Authors:Yenidoğan, Ayla Türker
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2003)
  Yahudi kökenli Amerikalı edebiyatçı Saul Bellow, kaleme aldığı yapıtlarında işlediği insanın kendini evrenin merkezine koyup, kendisini hapsettiği dünyasında yaşadığı "toplumdan soyutlanma" teması ile hem Yahudi kökenli Amerikan Edebiyatı'nda hem de Dünya Edebiyatı'nda çok önemli bir yer edinmiştir. Yapıtlarında genellikle Yahudi kökenli Amerikalıların modern ve büyük şehirlerde karşılaştıkları kimlik arayışı sorununu ve yarattığı entelektüel karakterlerin toplumdan kendilerini soyutlamalarını ve ...

 • Scapegoats: the femme fatales of world war ii 

  Authors:Bozcu, Merve
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2014)
  The hard-boiled femme fatales of film noir are usually represented as evil females and as a result they are often seen as a danger to society. However this notoriety usually results in their deaths and/or murders. in the end they are transformed into victims. This thesis focuses on this contradiction in two regards: What are the main reasons that they become victims as femme fatales and what is the meaning of this dilemma? This research answers such questions by exploring and utilizing René Girard’s ...

 • Scattering transfer matrix factorization based synthesis of resistively terminated LC ladder networks 

  Authors:Aydoǧar, Zafer
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2011)
  Bu yüksek lisans tezimde, direnç ile sonlandırılmış LC merdiven devrelerin sentezi için algoritmalr önerilmiştir. Bu algoritmalar saçılma transfer matrisi faktorizasyonuna dayanır. Alçak-geçiren, yüksek-geçiren, band-geçiren ve band-söndüren durumlar için dört algoritma geliştirilmiştir. Algoritmaların temelinde şu fikir yer almaktadır: İlk olarak, verilen saçılma tranfer matrisi kullanılarak bir sabit hesaplanır. Bu sabitin değerine göre çekilecek elemanın tipine karar verilir, daha sonra verilen ...

 • Sceheduling Pumped Hydro- Power Resources Under Price and Flow Uncertainty 

  Authors:Metin, Seda Sibel
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2012)
  Hydroelectric power plants should be preferred since they are environmentally friendly and they have low level of potential risks. Hydroelectric power plants are local resources that are environmentally compatible unpolluted capable of dealing with peak hour requirements highly efficient cost-free of fuel and playing a role as the insurance of energy prices. -- Abstract'dan.

 • SCMA codebook design approaches 

  Authors:Kiracı, Furkan
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2020)
  In 4G systems, Orthogonal Frequency-Division Multiple Access (OFDMA) has been used conventionally for multiple access purposes. This technique has low spectral efficiency since it allocates the resources orthogonally to each user. As an alternative to this technique, Non-orthogonal Multiple Access (NOMA) has been proposed for new generation 5G systems as it allows different users to use the same resources and therefore, increases spectral efficiency. Sparse Code Multiple Access (SCMA) is a code-based ...

 • Secure loyalty cards in mobile 

  Authors:Veral, İbrahim Fırat
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2014)
  In this study, it is intended to develop a loyalty application by utilizing NFC technology, used by an increasing number of devices today, and QRCode, which has begun to be used in many sectors. It is aimed to collect all discount cards and mark cards taken from each company and safely use them. Barcode reading is performed for devices with an Android software and NFC support while card reading is performed devices without NFC by using QRCode. When the application is run; the barcode is scanned ...

 • Securitization of democratization :the case study of Georgia after rose revolution 

  Authors:Akın, Berivan
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2016)
  Georgia is one of the few examples of successful democratization in the post- Soviet region. The trajectory of Georgian democratization which started with the Rose Revolution in 2003 is critical to understanding the changing nature of political transformation in world politics. Newly conceived the securitization of democratization that appeared during this process is the main topic of this dissertation. The United States’ attempt at the macro-securitization of democracy after the September 11 ...

 • Securitization of migration by radical right in Europe: The cases of Alternative for Germany and Danish People's Party 

  Authors:Albasar, İlgi Doğa
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2019)
  International migration has been one of the most important agenda topics in Europe since the second half of the twentieth century. Especially with the developments of globalization, deterritorialized global markets and, the establishment of the Schengen area, the old assumptions of Westphalian understanding of sovereignty have challenged. With the changing global context, there has been an increasing tendency to look at the issue of international migration from the security lens. Consequently, ...

 • Semi persistent radio resource allocation for machine type communications in 5g and beyond cellular networks 

  Authors:Haj Hussıen, Zaid
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2018)
  The fast growth of machine-to-machine (M2M) communications in cellular networks brings the challenge of satisfying diverse Quality-of-Service (QoS) requirements of massive number of machine type communications (MTC) devices with limited radio resources. in this study we first introduce the minimum bandwidth resource allocation problem for M2M communications in 5G and beyond cellular networks. NP-hardness of the problem is proven. Then we propose a fast and efficient polynomial-time algorithm ...

 • Sendikasyon kredilerinde spreadi belirleyen etkenler : Türk bankacılık sektörü örneği 

  Authors:Pişkin, Fatih
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2016)
  Sendikasyon kredileri yüksek tutarlı ve uzun vadeli bir fon kaynağı olarak hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkeler tarafından tercih edilen bir uluslararası bankacılık ürünüdür. Sendikasyon kredilerini gelişmekte olan ülkeler için önemli kılan özelliklerinden biri de çoğunlukla yabancı para olarak alınan krediler olmaları ve ülkeye sağladıkları yabancı sermaye girişiyle ekonomik büyümeye verdikleri katkıdır. Türkiye'de sendikasyon kredileri finansal serbestleşme çalışmaları kapsamında yabancı ...