Now showing items 1-4 of 4

 • Kentel yenileme alanlarında kentsel arkeoloji kavramının tarihi yarımada özelinde incelenmesi 

  Authors:Gönüler, Ayşe Pınar
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2011)
  Kentsel yenileme ve kentsel arkeoloji kavramları literatüre II. Dünya Savaşı'ndan sonra girmiştir.II. Dünya Savaşı nedeniyle tahrip olmuş tarihi kent merkezlerinin yeniden canlandırılması için fiziksel, ekonomik, sosyal ve kültürel konuların ele alındığı geniş kapsamlı projelerin üretildiği kentsel yenileme çalışmaları yapılmıştır.Kentsel yenileme çalışmaları sırasında ortaya çıkan kültürel miras kalıntılarının araştırılması ve belgelenmesi için Avrupa ve Amerika'da kentsel arkeoloji çalışmaları ...

 • Nur-u Osmaniye Külliyesi tarihsel belgeler ışığında külliyenin yapım süreci 

  Authors:Başbaydar, Filiz
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2008)
  Sultan Mahmud I'in saltanatı sırasında yapımına başlanıp, padişahın vefatıyla yerine geçen kardeşi Sultan Osman III tarafından tamamlatılan Nur-u Osmaniye külliyesi dahilindeki yapıların mimarlık ve sanat tarihi açısından, tarihsel belgeler yardımıyla incelendiği çalışmada, daha önce farklı araştırmacılar tarafından çalışıldığını bildiğimiz, TOEM ilavesi olarak yayınlanan Tarih-i Cami-i Şerif-i Nur-u Osmani risalesi dışında, Topkapı Sarayı Arşivi'nde yapılan araştırma neticesinde ulaşılan belgelerin ...

 • Van Hüsrev Paşa Camisi'ndeki taş, çini ve kalem işi süslemelerin bozulma nedenleri 

  Authors:Belli, Vedat Evren
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2009)
  Hüsrev Paşa Külliyesi, Eski Van Şehri'nin Orta Kapı Mahallesi'nde bulunmaktadır. Külliye, Orta Kapı'nın 110 m. kuzeyinde ve "Paşa Sarayı'nın sağ tarafında yer almaktadır. Hüsrev Paşa Külliyesi, Kanuni Sultan Süleyman'ın vezirlerinden Van Beylerbeyi Köse Hüsrev Mehmed Paşa tarafından 1567-1568 yılları arasında yaptırılmıştır. Külliye cami, türbe, medrese, sıbyan mektebi, muallim ve misafirhaneden oluşmaktadır.Külliye, 1915 Osmanlı-Rus savaşından sonra büyük ölçüde tahrip olmuş ve yağmalanmıştır. ...

 • Yılanlı sütun hakkında bir değerlendirme: Belgeleme ve koruma sorunları 

  Authors:Baran Çelik, Gülbahar
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2012)
  Perslerle Yunan Kent Devletleri arasında MÖ 479 yılında yaşanan Plataia Savaşı, Yunanlılar'ın galibiyeti ile sonuçlanmıştır. Savaşa katılan birleşik Kent Devletleri galibiyetlerinin simgesi olarak Yılanlı Sütun'un da bir parçası olduğu üç ayağı, Delphoi'daki Apollon Tapınağı'na sunmuşlardır. Bu adak Anıt; birbirine sarılarak yükselen üç yılandan oluşan bir sütun, bir üç ayak ve altın ya da altın kaplama bir kazandan oluşmaktadır. Ancak üç ayağı oluşturan parçalardan günümüze yalnızca Yılanlı Sütun ...