Now showing items 1-1 of 1

  • Twitter, dönüşen kamusal alan ve kanaat oluşumu 

    Authors:Ayan, Yaşar Engin
    Publisher and Date:(Kadir Has University , 2013)
    Bu tez çalışması, Twitter'ın kamusal alanın dönüşümünde ve kanaatlerin şekillenip dolaşımında nasıl bir rol oynadığına odaklanmaktadır. Bu amaçla, Twitter'ın kamusal alan ve demokratik pratiklerimizi ne şekilde değiştirdiğine, Twitter'ın kanaatlerin oluşturulmasında, dolaşıma girmesinde yeni bir oluşum / dönüşüm mü yoksa sadece bir kuru gürültü mü olduğu sorularına cevaplar ve değerlendirmeler ortaya konulmuştur. Bunu yaparken, literatürdeki temel tartışma ve görüşlere yer verilmiştir. Çalışmayı ...