Now showing items 1-1 of 1

  • İnternet servis sağlayıcılarının hukuki sorumluluğu 

    Authors:Özbakır, Ali Fuat
    Publisher and Date:(Kadir Has University, 2016)
    5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun (23.05.2007 T. ve 26530 S. RG. de yayınlanan 5651 sayılı kanun) ile yapılan düzenlemede, internet servis sağlayıcıları (İSS); erişim sağlayıcı, yer sağlayıcı, içerik sağlayıcı olarak üç ana grupta ele alınmış; internet kafeler gibi internet hizmetini topluca sunan servis sağlayıcılarına yani kanuni ifadesi ile toplu kullanım sağlayıcılarına da yer verilmiştir. ...