Show simple item record

dc.contributor.authorGörçün, Ömer Faruken_US
dc.contributor.authorGörçün, Özhanen_US
dc.date.accessioned2020-08-24T10:48:21Zen_US
dc.date.available2020-08-24T10:48:21Zen_US
dc.date.issued2018en_US
dc.identifier.issn1307-9832en_US
dc.identifier.issn1307-9859en_US
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpnNE5Ua3dNQT09en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12469/3244en_US
dc.description.abstractTaşımacılık sektörünün önemi hem Dünya’da hem de Türkiye’de her geçen gün artmaktadır. Küreselleşmenin etkisiyle müşterilerin ürünleri daha hızlı ve eksiksiz bir biçimde talep etmelerine paralel olarak, işletmelerin ve tedarik zincirlerinin de rekabet edebilmek için sahip oldukları lojistik hızları ve operasyonel mükemmeliyeti artırmaları zorunlu hale gelmiştir. Daha da önemlisi, tedarik zincirleri yetersiz kalan uygulamalarını güncellemek ve her zaman rekabette kalmalarına olanak sağlayacak yeni yollar ve yöntemler bulmak zorunda kalmaktadırlar. Bu kapsamda, intermodal taşımacılık yeni bir lojistik uygulama olarak giderek önem kazanmaya başlamıştır. Bunun yanı sıra taşıma türleri ve altyapılar arasında entegrasyon intermodal taşımacılığın etkinliği ve verimliliği açısından son derece önemlidir. Bu çalışmada Karadeniz limanlarının intermodal taşıma sistemine entegrasyonu ve denizyolu taşımacılığı ile diğer taşıma türleri arasında bir koordinasyonun sağlanıp sağlanamayacağı ekonomik faktörler de göz önüne alınarak değerlendirmeye çalışılmıştır. Çalışmada Karadeniz limanları üzerinden gerçekleştirilecek intermodal bağlantılar sayesinde oluşturulacak çok modlu taşıma sistemleri “multimodal” ile tek modlu taşıma sistemlerinin etkinlikleri ve verimlilikleri lojistik maliyetler açısından değerlendirilmiş, bu kapsamda Karadeniz limanlarının intermodal ve kombine taşımacılık sistemlerine uyguluğu gözden geçirilmiştir.en_US
dc.description.abstractImportance of the transportation sector is gradually increasing not only in Turkey but also around the world. With the impact of the globalization, supply chains and companies have to increase their logistics flow speed and operational perfection level because the customers have started to want the products as more quickly and reliably. More importantly, finding the new ways and options have become obligatory in order to make updating all applies that are stayed insufficient for the supply chains. In this frame, intermodality has gradually started to gain importance. In addition to that, integration between transportation modes and their infrastructures is extremely important from the point of the effectivity and productivity of the intermodal transportation. In this study, it was evaluated that whether the coordination between maritime transportation and other transport modes are available or not. Also, integration potential of Black Sea ports to the intermodal transportation system was evaluated in the perspective of the economic factors that were considered. Effectivity and productivity of the multi-modal transport systems that formed thanks to connections among the ports of the Black Sea were compared to unimodal transport systems in terms of logistics costs. Consequently, suitability of these ports for intermodal transportation was overviewed.en_US
dc.language.isoTurkishen_US
dc.publisherKenan ÇELİKen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKaradeniz Limanlarıen_US
dc.subjectMultimodal Taşımacılıken_US
dc.subjectİntermodal Taşımacılıken_US
dc.subjectLojistik Maliyetleren_US
dc.subjectThe Black Sea Portsen_US
dc.subjectMultimodal Transportation,en_US
dc.subjectIntermodal Transportationen_US
dc.subjectLogistics Costsen_US
dc.titleLOJİSTİK MALİYETLER ÇERÇEVESİNDE KARADENİZ LİMANLARININ MULTİMODAL TAŞIMACILIĞA UYGUNLUKLARININ ANALİZİen_US
dc.typeArticleen_US
dc.identifier.startpage65en_US
dc.identifier.endpage80en_US
dc.relation.journalUluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisien_US
dc.identifier.issue21en_US
dc.identifier.volume0en_US
dc.contributor.khasauthorGörçün, Ömer Faruken_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record