Advanced Search

Now showing items 1-1 of 1

    • Cezai Şartın Tenkisinde Ölçü 

      Türk Borçlar Kanununda tarafların, miktarını serbestçe belirlemek üzere sözleşme ile cezai şart kabul edebilecekleri ve ancak belirlenen miktarın aşırı olması halinde hâkimin cezai şart miktarında indirim yapılabileceği ...