Advanced Search

Now showing items 1-1 of 1

    • Türkiye'deki güncel konut araştırmalarında 'ev' olgusu 

      Düzcan, Eser (Kadir Has Üniversitesi, 2012)
      İnsan ile mekân arasındaki ilişki söz konusu olduğunda, son yıllarda yaşanan hızlı toplumsal ve kültürel değişimin dayandığımız temel kavramların tanımlanma ve algılanma biçimlerinde de radikal bir değişime yol açtığı ve ...