Advanced Search

Now showing items 1-1 of 1

    • Latin Amerika ve Türkiye`de finansal krizler 

      Savaş, A. Burcu (Kadir Has Üniversitesi, 2003)
      Bu tezde, Meksika, Brezilya, Arjantin ve Türkiye olmak üzere 1990'h yıllarda finansal kriz yaşamış bu ülkelerin finansal liberilizasyona geçişlerinden itibaren ekonomik geçmişleri ve kriz süreçleri irdelenmeye çalışılmıştır. ...