Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorArsan, Taneren_US
dc.contributor.authorCayir, Aykut
dc.date.accessioned2019-07-12T08:36:09Zen_US
dc.date.available2019-07-12T08:36:09Zen_US
dc.date.issued2014en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12469/1993
dc.description.abstractThe significant increase in data created has caused to come out a new concept which is called big data. in addition to that multidimensional data instances in big data sets have many new features. Therefore some problems become much more critical for data analysis in big data sets. One of these very important problems is classification of multidimensional data instances in big data sets in a reasonable time. Classification is also related to K-Nearest Neighbors problem in machine learning and data mining areas. A perfect example of the classification problem is object or pattern recognition for images in real world applications. Pattern or object recognition can be reduced to similarity search problem. in this work we focused on the similarity search problem in large scale databases. Firstly we implemented two popular machine learning algorithms: Locality Sensitive Hashing (LSH) and Random Forest (RF) with the Python programming language. Then we compared these two parameter-dependent algorithms in two different handwritten digits-characters datasets: MNiST and NOTMNiST. in the experiments we examined the algorithms performance in terms of recognition accuracy CPU time for various algorithm specific parameters. Finally we observed that LSH and RF exhibit positive and negative features according to their parameters and we reached the conclusion that LSH is more useful for time critical applications and RF is more favorable for accuracy critical applications. -- Abstract'tan.en_US
dc.description.abstractData üretimindeki önemli artış büyük veri denilen yeni bir kavramın ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Buna ilaveten büyük veri kümelerindeki birçok veri örneği çok boyutlu özelliklere sahiptir. Bu sebeple, büyük veri kümelerindeki veri analizinde bir takım sorunlar çok daha kritik bir hale gelmektedir. Bu önemli sorunlardan bir tanesi çok boyutlu veri örneklerinin bulunduğu büyük veri kümelerinde makul bir zamanda sınıflandırma yapılması işlemidir. Sınıflandırma işlemi makine öğrenimi ve veri madenciliği alanlarındaki K-Nearest Neighbors problemiyle ilişkilidir. Sınıflandırma probleminin gerçek dünya uygulamalarındaki güzel bir örneği resimlerde nesne ya da örüntü tanımlamadır. Örüntü ya da nesne tanımlama ise benzerlik araması problemine indirgenebilir. Bu çalışmada, biz büyük ölçekli veritabanlarında benzerlik araması problemine odaklandık. Öncelikle, iki popüler makine öğrenimi algoritmasını gerçekledik: Yerelliğe Duyarlı Adresleme (YDA) ve Rastsal Karar Ormanları (RKO) Python programlama dili ile. Sonra bu iki parametre bağımlı algoritmayı iki farklı el yazısı rakam ve karakter veri kümesinde karşılaştırdık: MNIST ve NOTMNIST. Bu deneyde, algoritmaların performanslarını tanımlama isabeti, merkezi işlemci birimi süresi cinsinden algoritmaya özgü parametreleri değiştirerek inceledik. Son olarak, YDA ve RKO algoritmalarının parametrelerine göre pozitif ve negatif davranışları olduğunu gözlemledik ve YDA algoritmasının zaman kritik uygulamalarda daha kullanışlı olduğu, RKO algortimasının ise kesinlik kritik durumlarda daha avantajlı olduğu sonucuna vardık.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherKadir Has Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBig Dataen_US
dc.subjectClassificationen_US
dc.subjectK-Nearest Neighborsen_US
dc.subjectPerformanceen_US
dc.subjectLSHen_US
dc.subjectRFen_US
dc.subjectBüyük Verien_US
dc.subjectSınıflandırmaen_US
dc.subjectPerformansen_US
dc.subjectYDAen_US
dc.subjectRKOen_US
dc.titlePerformance comparison of locality sensitive hashing and random forest algorithms for handwritten digits recognitionen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentEnstitüler, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Bilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.identifier.yoktezid352257en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record