Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorÖzçetin, Buraken_US
dc.contributor.authorDer, Gizem
dc.date.accessioned2019-07-12T08:36:34Zen_US
dc.date.available2019-07-12T08:36:34Zen_US
dc.date.issued2017en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12469/2053
dc.description.abstractİşletmelerin beklemedikleri anlarda ortaya çıkan, zamanında ve doğru stratejilerle müdahale edilmediği takdirde kurum üzerinde ciddi hasarlara yol açabilen kurumsal krizler hakkında literatürdeki çalışmaların çoğunluğunda krizlerin çok sesli yapısının göz ardı edildiği görülmektedir. Araştırma, krizlerin bünyesinde birçok aktörü barındıran çok sesli ve karmaşık bir iletişim süreci olduğunu gösterme amacını taşımaktadır. Bu bağlamda yapılan çalışmada, Metro Turizm otobüsünde 25 Mayıs 2016 tarihinde gerçekleşen cinsel saldırı olayının ardından yaşanan kriz ile ilgili haberler, köşe yazıları sosyal medyada yapılan yorumlar, firma yetkilileri ve avukatlarının beyanları, olayın mağduru ve faili tarafından yapılan açıklamalar, sivil toplum kuruluşlarından gelen tepkiler analiz edilerek olay kapsamlı bir şekilde ele alınmış ve krizde yaşanan çok seslilik boyutu yansıtılmıştır. Araştırma sonucu krizlerin bünyesinde birden çok mesaj göndericisi ve alıcısını barındıran karmaşık bir iletişim yapısına sahip olduğunu bu nedenle krizlerin yalnızca işletmelerle sınırlı olmadığını göstermektedir.en_US
dc.description.abstractThe academic literature mostly ignores the multivocal aspect of organizational crises which occur unexpectedly and should be intervened as early as possible with the proper strategies by organizations. Otherwise, crises may result in severe damage on them. Therefore, this study aims to show that crises as complex communication process are composed of many actors and voices. In this respect, this research analyzes the news, opinion columns, user comments on social media, declarations of the company officials and lawyers, explanations made by the victim and the perpetrator as well as reactions of the non-governmental organizations about the sexual assault which occurred in one of the buses of Metro Tourism on 25th of May 2016. Thus, this study approaches the incident in a comprehensive way, indicates multivocal structure of crises as well as shows that crises as complex communication processes do not only consist of organizations but also include many senders and receivers.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherKadir Has Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKriz iletisimien_US
dc.subjectKrizen_US
dc.subjectKriz iletişimi teorilerien_US
dc.subjectRetoriksel arena teorisien_US
dc.subjectRATen_US
dc.subjectÇok sesliliken_US
dc.subjectMetro Turizmen_US
dc.subjectCinsel saldırıen_US
dc.subjectCrisisen_US
dc.subjectCrisis communicationen_US
dc.subjectCrisis communication theoriesen_US
dc.subjectRhetorical arena theoryen_US
dc.subjectMultivocalityen_US
dc.subjectMetro Tourismen_US
dc.subjectSexual assaulten_US
dc.titleKriz iletişiminde çok sesli yaklaşım : Metro Turizm krizi’nin retoriksel arena kuramı bağlamında incelenmesien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentEnstitüler, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Kurumsal İletişim ve Halkla İlişkiler Yönetimi Ana Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.identifier.yoktezid501147en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record