Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorYanardağoğlu, Eylemen_US
dc.contributor.authorGöktepe, Ayberk
dc.date.accessioned2019-07-12T08:37:23Zen_US
dc.date.available2019-07-12T08:37:23Zen_US
dc.date.issued2017en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12469/2140
dc.description.abstractThe aim of this research is to demonstrate an ongoing pattern about young generation’s news consumption through social media in Turkey. The purpose is to emphasize recent studies’ key findings about the role of social media as a news source among young generation. To that end an online survey was conducted which is followed by interviews with six respondents selected by purposive sampling method. By this way the researcher got more insight about users’ (aged between 16 and 34) own perceptions that helped to achieve a more detailed analysis and stimulate further questions in the field. The findings of the research enabled the researcher to test young generation’s social media usage in news consumption in the lights of detailed information about in what ways they use these channels. The datas were limited to in depth online interviews and online survey the researcher had designed. The results obtained in this context are of exemplary support that this research intends to test the pattern through the commonalities between participants on social media and news consumption.en_US
dc.description.abstractBu araştırmanın amacı, Türkiye'de gençlerin haber tüketim davranışlarını sosyal medya bağlamında değerlendirerek sosyal medyanın bir haber kaynağı olarak kullanıldığı sonucunu ortaya koyan araştırmalar tarafından da desteklenen örüntünün önemini vurgulamaktır. Bu amaçla çevrimiçi anket çalışması yapılmış; ankete katılanlar arasından amaçlı örnekleme yoluyla seçilmiş altı kişi ile e-posta yoluyla görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Bu sayede 16-34 yaş aralığındaki hedef kitlesinin haber tüketim davranışlarına dair daha ayrıntılı bilgiler edinilmiş; gençlerin sosyal medyayı haber tüketiminde kullandığı sonucu bu kanalları ne şekilde kullandıklarına dair sağlanan bilgiler ışığında test edilmiştir. Veriler, araştırmacının hazırlamış olduğu anket ile odak grup görüşmeleriyle sınırlı tutulmuştur. Bu bağlamda elde edilen sonuçlar, araştırmanın, katılımcıların sosyal medya ve haber tüketimi açısından ortaklaştığı noktalar üzerinden test etmeyi amaçladığı örüntüyü destekler niteliktedir.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherKadir Has Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectNews consumptionen_US
dc.subjectNew mediaen_US
dc.subjectSocial mediaen_US
dc.subjectHaber tüketimien_US
dc.subjectYeni medyaen_US
dc.subjectSosyal medyaen_US
dc.titleNews consumption behaviours of young generation in Turkey with a focus on social media usageen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentEnstitüler, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Yeni Medya Ana Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.identifier.yoktezid453080en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record