Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorKartarı, Askeren_US
dc.contributor.authorHelmert, Julia
dc.date.accessioned2019-07-12T08:37:46Zen_US
dc.date.available2019-07-12T08:37:46Zen_US
dc.date.issued2018en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12469/2171
dc.description.abstractThis thesis is the analyses of an explorative field study on the socio-cultural perception of crises in istanbul realized from 2016 to 2017. The aim of this study is to examine how people with different (cultural) backgrounds that live in the same city deal with crises and upheavals and which coping mechanisms they develop. The main method to achieve this goal are qualitative episodic interviews. Due to the difficulty of framing and defining crises this study is using a working definition of the term. in this sense a crisis is an unexpected event where the lack of security and hopelessness multiplicate to a state of fear and paralysis. The main findings of this research are that the perception of a crisis depends on the experience and the personal state of being of a person. Furthermore it is partly related to the social and cultural background of this person. A Social Crisis can become a Personal Crisis for example when a person does not feel in charge of his or her own life. This can for instance be the case when someone has to flee from a war-prone country and gets labeled as a „refugee“. The main coping mechanisms are feeling in power of one's own life and knowing of the privilege to leave to a safe place at anytime. Furthermore the absence of feeling free and secure can lead to resignation on one hand and to superseding acting like nothing happened on the other hand. Another coping mechanism on a communitarian level are (social) art projects.en_US
dc.description.abstractBu tez, İstanbul'da 2016 ile 2017 yılları arasında yaşanan krizlerin sosyo-kültürel algılanış biçimlerine dair bir saha araştırmasının analizidir. Çalışmanın amacı, aynı şehirde yaşayan ancak farklı (kültürel) arkaplanlardan gelen insanların krizler ve toplumsal çalkantıları nasıl karşıladıkları ve bunlarla başetmek için ne tür mekanizmalar geliştirdiklerini sorgulamaktır. Bu amaca varmak için kullanılan başlıca yöntem, dönemsel niteliksel görüşmelerdir. Krizleri tanımlama ve sınırlamanın güçlüğü nedeni ile bu çalışmada kavramın geçici bir tanımı kullanılacaktır. Bu çerçevede "kriz" kavramı, güvensizlik ve umutsuzluk yaratan beklenmedik bir olayın, giderek korku ve paralize olma hâline evrildiği bir durumu betimler. Bu araştırmanın temel bulgusu, kriz algısının kişinin geçmiş deneyimleri ve içinde bulunduğu duruma bağımlı olduğudur. Bunun ötesinde, kısmen kişinin sosyal ve kültürel arkaplanına da bağlı olduğudur. Kişi kendisini, kendi hayatından sorumlu hissetmiyor ise, sosyal bir kriz, kişisel bir krize de dönüşebilir: Örneğin kişi, savaş hâlindeki bir ülkeden kaçıp, "sığınmacı" olmuş ise. Krizle başetmenin en temel mekanizması, kişinin kendisini hayatını eline alacak kadar güçlü hissetmesi, ve kendini işler sarpa sardığında güvenli bir yere atacak kadar ayrıcalıklı olduğuna güvenmesidir. Bunun ötesinde, kendini güvende ve özgür hissetmemek, bir yandan teslimiyetçiliğe, öte yandan durumu yoksaymaya yolaçabilir. Bir diğer toplu başetme mekanizması ise (toplumsal) sanat projeleridir.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherKadir Has Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectCrisisen_US
dc.subjectSocial Crisisen_US
dc.subjectPersonal Crisisen_US
dc.subjectResignitionen_US
dc.subjectSupersedingen_US
dc.subjectPrivilegeen_US
dc.subjectSecurityen_US
dc.subjectFreedomen_US
dc.subjectKrizen_US
dc.subjectSosyal Krizen_US
dc.subjectKişisel Krizen_US
dc.subjectBoyun Eğmeen_US
dc.subjectAyağını Kaydırmaken_US
dc.subjectİmtiyazen_US
dc.subjectGüvenliken_US
dc.subjectÖzgürlüken_US
dc.title“Crisis? Which crisis?“ society in a state of emergency :faces of a crisis in istanbulen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentEnstitüler, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İletişim Çalışmaları Ana Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.identifier.yoktezid527149en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record