Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorYüceil, Zeynep Sirel Günsüren_US
dc.contributor.authorDilekli, Burçak
dc.date.accessioned2020-02-17T16:34:24Z
dc.date.available2020-02-17T16:34:24Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12469/2749
dc.description.abstractBu çalışmada, Feldenkrais Metodunun Meisner Oyunculuk Metodu kapsamında "oyuncunun dinleme ve eyleme kapasitesi" üzerindeki etkisi araştırılmıştır. İki metot arasındaki bağıntı tartışılmış ve Meisner Metodu egzersizleri sırasında Feldenkrais Metodu'nun oyuncuyu nasıl destekleyebileceğinin olasılıkları analiz edilmiştir. Moshe Feldenkrais'ın Hareket Yoluyla Farkındalık derslerine katılan ve katılmayan oyuncuların Meisner Oyunculuk Metodu egzersizleri sırasındaki performansları, oyuncuların dinleme ve eyleme performansları açısından ele alınmıştır. Bu bağlamda, oyuncuların değerlendirmeleri, kişisel gözlem notlarımla bir araya getirilip detaylandırılmıştır.en_US
dc.description.abstractIn this study, the effect of Feldenkrais method on actor’s capacity of listening and performing (doing) within the scope of Meisner acting method, was investigated. The relationship between the two methods was discussed and the possibilities of how the Feldenkrais Method can support the actor during the Meisner Method exercises were analyzed. The performances of the actors who did and did not attend the Movement Through Awareness lessons by Moshe Feldenkrais were evaluated in terms of their listening and action performances. In this context, the experiences of the actors and the author’s observations were synthesized and elaborated.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherKadir Has Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMeisneren_US
dc.subjectFeldenkraisen_US
dc.subjectHareketen_US
dc.subjectPerformansen_US
dc.subjectDinlemeen_US
dc.subjectEylemeen_US
dc.subjectHareket yoluyla farkındalıken_US
dc.subjectOyunculuken_US
dc.subjectMeisneren_US
dc.subjectFeldenkraisen_US
dc.subjectMovementen_US
dc.subjectPerformanceen_US
dc.subjectListeningen_US
dc.subjectActionen_US
dc.subjectAwareness Through Movementen_US
dc.subjectActingen_US
dc.titleFeldenkrais metodunun Meisner oyunculuk metodu kapsamında oyuncunun dinleme ve eyleme kapasitesi üzerine etkisi /en_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentEnstitüler, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Film ve Drama Ana Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.identifier.yoktezid578790en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record