Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorErmutlu, Numan
dc.contributor.authorDemiralp, Tamer
dc.contributor.authorÜresin, Yağız
dc.date.accessioned2020-03-13T13:12:01Z
dc.date.available2020-03-13T13:12:01Z
dc.date.issued1999
dc.identifier.citationERMUTLU, N., DEMİRALP, T., ÜRESİN, Y., (1999). Sağlıklı gönüllülerde geri dönüşlü MAO inhibitörü moklobemidin dikkat öncesi süreçler ve işitsel duysal belleğe etkileri. Türk Psikiyatri Dergisi, 10(3), 201-206.en_US
dc.identifier.issn1300-2163en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12469/2826
dc.description.abstractSekiz sağlıklı gönüllü üzerinde geri dönüşlü monoamin oksidaz inhibitörü moklobemidin, dikkat öncesi beyin süreçleri ve işitsel belleği yansıtan olaya ilişkin potansiyel bileşeni olan mismatch negatifliği (mismatch negativity, MMN) üzerine akut etkileri araştırıldı. Yöntem: İki ayrı edilgen oddbal düzeneğinde, bir saniye uyaranlar arası sürelerde (UAS), kısa (50 ms) ve uzun (500 ms) süreli işitsel uyaranlara karşı olaya ilişkin potansiyeller kaydedildi. Deneklerden kendi seçtikleri bir kitabı okumaları ve seslere dikkat etmemeleri istendi. Mismatch negatifliği, aykırı (deviyant) uyaranlara karşı ortaya çıkan yanıtlardan standart uyaranlara karşı gelişen yanıtlar çıkartılarak elde edildi. Uzun ve kısa işitsel uyaranların her ikisine karşı uyarılmış potansiyel kayıtları biri kontrol koşulu diğeri tek doz (150 mg) moklobemid alımından iki saat sonra olmak üzere iki ayrı oturumda alındı. Bulgular: Kontrol koşulunda kısa süreli uyaranlara karşı oluşan mismatch negatifliği ortalama genlikleri uzun uyaranlarla elde edilen mismatch negatifliği genliklerinden anlamlı olarak yüksekti. Moklobemid alımından sonra uzun süreli işitsel uyaranlara karşı oluşan mismatch negatifliği ortalama genlikleri anlamlı olarak artarken, kısa süreli uyaranlara karşı oluşan mismatch negatifliği ortalama genlikleri arasında fark bulunamadı. Sonuç: Yüksek uyaran yoğunluklu koşulda moklobemid dikkat öncesi süreçlerin ve işitsel belleğin etkinliğini artırmaktadır. Artmış noradrenalin etkinlik, muhtemelen sinyal/gürültü oranını ve işitsel sinirlerin toparlanma süresini hızlandırarak bu etkiden sorumlu olabilir.en_US
dc.description.abstractAcute effects of reversible monoamine exidase enzyme inhibitor moclobemide on event related brain potential component mismatch negativity (MMN) which reflects preattentive brain processes and auditory sensory memory was investigated on eight healthy volunteers. Method: Event related potentials were recorded to short (50 ms) and to long (500 ms) duration auditory stimuli with one second interstimulus interval (ISI) in two separate passive addball paradigms. Subjects were asked to read a self chosen book and not to attend the auditory tones. Mismatch negativity was obtained by substracting the evoked respose to standard stimuli from the evoked responses to deviant stimuli. Evoked response recordings to both long and short auditory stimuli were taken in two different sessions, one in the control condition and the other two hours later than single dose (150 mg) oral moclobemide administration. Results: In the control condition the mean amplitude of mismatch negativity to short duration auditory stimuli was significantly larger than the mean amplitudes of mismatch negativity to long duration auditory stimuli. After moclobemide intake, mismatch negativity mean amplitude to long duration auditory stimuli significantly increased while no difference was found in mean amplitudes of mismatch negativity to short stimuli. Conclusion: Moclobemide increased the performance of preattentive auditory stimulus processing and auditory memory in the high stimulus density condition obtained with long auditory stimuli. Increased activity of noradrenaline could be held responsible from this effect probably by increasing the signal/noise ratio and speed of recovery period of auditory neurons.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAkustik uyarılmaen_US
dc.subjectDikkaten_US
dc.subjectİşitme korteksien_US
dc.subjectİşitsel algılamaen_US
dc.subjectİşitsel algılama bozukluklarıen_US
dc.subjectKavrama yeteneğien_US
dc.subjectKavrayış bozukluklarıen_US
dc.subjectUyarılma potansiyellerien_US
dc.subjectİşitselen_US
dc.subjectBelleken_US
dc.subjectMonoamin oksidazen_US
dc.subjectMonoamin oksidaz inhibitörlerien_US
dc.subjectMonoamin oksidaz inhibitörlerien_US
dc.subjectNorepinefrinen_US
dc.subjectAlgılamaen_US
dc.subjectAlgılama bozukluklarıen_US
dc.subjectMoklobemiden_US
dc.subjectMAOen_US
dc.subjectMAO inhibitörlerien_US
dc.subjectNoradrenalinen_US
dc.subjectGeri dönüşlü MAO inhibitörlerien_US
dc.subjectGönüllüleren_US
dc.titleSağlıklı gönüllülerde geri dönüşlü MAO inhibitörü moklobemidin dikkat öncesi süreçler ve işitsel duysal belleğe etkilerien_US
dc.typearticleen_US
dc.identifier.startpage201en_US
dc.identifier.endpage206en_US
dc.relation.journalTürk Psikiyatri Dergisien_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.volume10en_US
dc.institutionauthorErmutlu, Numanen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record